Affaldstræ

Vi betragter alt træ fra nedrivning som affaldstræ. Det er ulovligt at aflevere affaldstræ til private borgere.

Affaldstræ er typisk malet, lakeret eller trykimprægneret træ. Det kan også være træ, der er behandlet med svampemiddel, har rester af lim eller har søm/skruer i.

Vi anbefaler, at affaldstræ bliver genanvendt. Og skal affaldstræet brændes, skal det ske i de store forbrændingsanlæg, som er godkendt til det.

Genbrugspladserne modtager gerne:

  • Træ til genbrug:
    I containeren til træ til genbrug kan du aflevere alt træ, som ikke er imprægneret og er uden skum, plast, isolering og stof. Mindre emner af metal som søm, skruer og beslag accepteres, da dette fjernes under behandlingen. Træet genanvendes til nye spånplader.
  • Imprægneret træ:
    I containeren til imprægneret træ kan du aflevere alt træ, som er imprægneret, det vil sige trykimprægneret træ, jernbanesveller, telefonpæle af træ mv. Træet energiudnyttes på et varmeværk med godkendte filtre.
  • Brændbart:
    I containeren til brændbart kan du aflevere det træ, som ikke skal i nogle af de to ovennævnte containere. Det er typisk træ, som er polstret med skum, isolering eller stof samt træ, som er pakket ind i plast.

Gå til oplysning om genbrugspladserne

Er du transportør eller vognmand, er det ulovligt at levere affaldstræ fra nedrivninger til borgere som brændsel til opvarmning. Er du borger, er det ligeledes ulovligt at brænde affaldstræ i brændeovne eller på et bål udendørs.

Får kommunen kendskab til, at et firma afleverer affaldstræ som brænde til private, eller borgere selv bortskaffer affaldstræ ved afbrænding, vil der, afhængig af omfanget, ske anmeldelse til politiet.

Affald fra byggeri

Senest opdateret 14-03-2023