Affald fra byggeri

Det behøver ikke være svært at anmelde dit byggeaffald korrekt, men der er nogle ting du skal være opmærksom på. Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang. Dette nedbringer mængden af affald til forbrænding og deponering, og mindsker forbruget af ressourcer.

Byggeaffald og PCB

Du har som, bygherrer pligt til at udarbejde kortlægningsrapport og anmelde affald som opstår ved nedrivninger, renoveringer, tilbygninger og nybyggerier, hvis ét af disse kriterier er opfyldt:

  • Byggeprojektet (nedrivning/renovering) skaber mere end 1 ton affald.
  • Du skal udskifte termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950-1977.

For at sikre at der genanvendes i størst muligt omfang, er det vigtigt at afdække, om der kan være anvendt problematiske stoffer, f.eks. PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller.

Du skal også anmelde, hvis du blot skal fjerne et asbesttag 

Erfaringsmæssigt, er hovedparten af disse stoffer anvendt i perioden 1950-1977. Du kan starte med at undersøge hvornår bygningen/anlægget er opført og er blevet renoveret. Hvis du ikke selv har oplysninger om, hvornår bygningen er opført eller renoveret, kan du ofte finde oplysningerne på www.ois.dk eller på BBR.

Når du skal anmelde byggeaffald til kommunen, skal du bruge selvbetjeningsløsningen på bygningsaffald.dk. Løsningen guider dig igennem processen og sørger for at hjælpe dig med at få de korrekte oplysninger og dokumenter sendt til kommunen.

Du har pligt til at sende anmeldelsen senest 14 dage før, du begynder nedrivningen eller renoveringen.
Husk at du skal ansøge om nedrivningstilladelse hos kommunens byggesagsafdeling, hvis du skal nedrive en bygning.

Gå til bygningsaffald.dk

Læs mere om screening for PCB her

Kategorisering af byggeaffald

Byggeaffald kan kategoriseres efter indholdet af for eksempel kobber, nikkel og bly. Kategoriseringen bruges til at finde ud af, hvordan affaldet skal håndteres. 

Her kan du finde affaldskategorier

Regler for bygge og anlægsarbejder

Vær opmærksom på, at der er udarbejdet en forskrift der angiver reglerne, som f.eks. arbejdstider for bygge- og anlægsarbejder for både private og erhverv i Holbæk Kommune

forskrift-for-bygge-og-anlaegsarbejder