Renovering og nedrivning

Du har pligt til at anmelde dit byggeaffald, når byggeaffaldet udgør mere end 1 ton eller indeholder farlige stoffer.
Før du begynder en renovering eller nedrivning af bygninger eller anlæg, skal der screenes for PCB.

Ved renovering eller nedrivning af bygninger eller anlæg, der er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977, skal der laves en PCB-screening, inden du begynder på arbejdet.

Du skal lave denne screening, hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald.
Du skal ligeledes lave en screening, hvis du udskifter termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977.

Du kan bruge nedenstående link til  bygningsaffald.dk, som guider dig igennem screening- og anmeldelsesprocessen og hjælper dig med at skaffe de korrekte oplysninger. 

Gå til bygningsaffald.dk

Husk at du skal ansøge kommunen om en nedrivningstilladelse, hvis du skal rive en bygning eller et hus ned. Gå til Byg og Miljø i højre selvbetjeningsboks
Hvis der under renovering og nedrivning af bygninger eller anlæg forekommer gener i form af støj, støv m.m. skal dette anmeldes til Holbæk Kommune.

Læs om retningslinjerne for bygge og anlægsarbejder her

Resultatet af en PCB-screening kan betyde, at der skal foretages en kortlægning af de dele af en bygningen, som kan indeholde PCB.

Læse mere om PCB i PCB-Guiden


Holbæk Kommune anvender København Kommunes vejledning for håndtering af PCB.

Læs vejledning for håndtering af PCB-holdigt affald i byggeri

Senest opdateret 07-08-2022