Byggeri i landzone

Hvis du skal bygge i landzone, kan det være nødvendigt med en landzonetilladelse

Forhold, som kræver landzonetilladelse, kan for eksempel være:

  • Opførelse af enfamiliehuse, ridehaller og stalde til hobbybrug
  • Opførelse af garager, carporte og udhuse mv., afhængig af størrelsen
  • Opførelse af fritstående solcelleanlæg
  • Etablering af ridebaner, jordvolde og søer
  • Etablering af en virksomhed
  • Terrænreguleringer


Du kan se, om du bor i landzone, på det digitale kort i boksen.

Ansøgning

Ansøgning om landzonetilladelse skal sendes til landzone@holb.dk

Åbn vejledning om, hvad ansøgningen skal indeholde

Nogle byggerier kræver både byggetilladelse og landzonetilladelse. I de tilfælde behøver du kun at søge om byggetilladelse, da du kan oplyse din begrundelse for landzonetilladelse i byggeansøgningen.

Undersøg, om dit byggeri kræver byggetilladelse

Åbn Byg og Miljø til ansøgning om byggetilladelse

Sagsbehandlingstid

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er i øjeblikket ca. 18 uger.

Under sagsbehandlingen skal ansøgningen sendes til orientering til naboerne, der herefter har 14 dage til at komme med bemærkninger.

Du skal være opmærksom på, at der er en frist på fire uger til at klage, og derfor må tilladelsen ikke udnyttes, før klageperioden er overstået. En landzonetilladelse skal udnyttes inden fem år, ellers bortfalder den.

Landzonetilladelser offentliggøres på Planportalen.

Åbn Planportalen

Nyttige oplysninger

Holbæk Kommuneplan 2021

Danmarks Arealinformation

Planloven

Nævnenes hus

Digitale kort

På et digitalt kort kan du finde oplysninger om daginstitutioner, skoler, lokalplaner og mange andre informationer, der har en geografisk relation.

Gå til det digitale kort

Landsbyfornyelse

I Holbæk Kommune giver vi tilskud til landsbyfornyelse.

Det vil sige, at du kan søge tilskud til istandsættelse og nedrivning af nedslidte bygninger.

En bygning skal ligge i det åbne land eller i en by med færre end 4000 indbyggere.

Landsbyfornyelse

Senest opdateret 13-05-2024