Byggetilladelse

Går du og drømmer om at bygge nyt på din grund, er der mange ting, du skal være opmærksom på. Og med et grundigt forarbejde er du godt på vej til en byggetilladelse.

 

Udsigt til parcelhuse, Holbæk Fjord og Tuse Næs

OBS! Byggesagsafdelingen gør opmærksom på, at i sommerferieperioden kan sagsbehandlingstider og svartider være længere end sædvanligt

Åbn side om sagsbehandlingstider og gebyrer

Kom godt i gang

Tidligere var det forholdsvis simpelt for ansøgeren. Men ændringer af de nationale regler i 2018 har medført, at det er bygherre selv eller dennes rådgiver, der skal kende love og regler samt levere al relevant information.

Kontakt en rådgiver

Af juridiske årsager må vi ikke agere rådgivere ved f.eks. at hjælpe med udarbejde ansøgningen i Byg og Miljø eller give gode råd om, hvordan du skal bygge. Vi må kun vejlede dig f.eks. om de gældende regler i bygningsreglementet og eventuelle lokalplaner. Vi kan oplyse dig om, hvad du har ret til at bygge, og hvad der er sædvanlig praksis.

Selv om det ikke er et krav, kan det være en rigtig god idé at betale en professionel rådgiver for at ansøge om byggetilladelse på dine vegne, da ansøgningsprocessen er meget kompleks.

Du kan sammenligne ansøgning om byggetilladelse lidt med at tage kørekort. Hvis du vil have et kørekort, kræver det, at du øver dig og læser en masse teori. Så hvis du kun skal bruge kørekortet få gange i livet, er det hurtigere, nemmere og billigere at tage en taxi.

Hvis du selv ansøger

Hvis du vælger at ansøge selv, skal du være forberedt på, at du er nødt til at gøre et stort forarbejde med at læse og forstå den gældende lovgivning, udfærdige tegninger, kontakte andre myndigheder og instanser osv. 

Vi har derfor udarbejdet to trin-for-trin-vejledninger henvendt til borgere til ansøgning om Enfamiliehuse m.m. og Udhuse m.m., som fører dig nemmest muligt gennem processen. Find dem under de respektive bygningstyper nedenfor.  

Følg vejledningerne og kom godt fra start

Vælg den vejledning, der passer til dit projekt.

Enfamiliehuse med mere

Opførelse af og tilbygninger til fritliggende enfamiliehuse, sommerhuse, dobbelthuse, udestuer, annekser, shelters og saunaer. 

Udhuse med mere

Opførelse af og tilbygninger til garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende.

Erhvervsbyggeri, etageejendomme med mere

Opførelse af samt til- og ombygninger af erhvervsbyggeri. Opførelse af kædehuse, rækkehuse og etageejendomme. Sekundære bygninger i tilknytning til erhverv, kædehuse, rækkehuse og etageejendomme.

Lovliggørelse af byggeri

Allerede opførte bygninger og bygningsændringer, som er udført uden fornøden byggetilladelse.

Ordforklaring

Du støder på diverse fagudtryk og -begreber, når du skal ansøge om byggetilladelse. Vi har udarbejdet en liste med ordforklaringer og links til relevant hjælp. Listen åbner på en ny side, så du kan vende tilbage til den ved behov.

Åbn ordforklaringen

OBS!
Fra 1. oktober 2022 afvises byggeansøgninger, der ikke umiddelbart er fyldestgørende.
Ny praksis skal sikre hurtigere sagsbehandling og lavere gebyrer.

Hvis der ved første kontrol af en byggeansøgning kan ses mangler i materiale eller afkrydsninger i Byg og Miljø, vil din ansøgning med det samme blive afvist, og du vil blive bedt om at søge igen.

Det skal sikre hurtigere sagsbehandling og højst sandsynligt sænke gebyret for gebyrbelagte sager.

Når en ansøgning er korrekt udfyldt i Byg og Miljø og vedlagt de nødvendige tegninger, vil sagen mange gange kunne afgøres i det øjeblik, sagsbehandlingen starter. Der kan være tilfælde, hvor det indsendte materiale ikke er fyldestgørende, og i disse tilfælde vil der blive bedt om yderligere materiale.

Vi er klar over, at dette tiltag vil kræve mere af jer som ansøgere, men til gengæld forventer vi kortere sagsbehandlingstid.

NB! Ovennævnte gælder IKKE for ansøgninger om lovliggørelse.

Send en mail

Spørgsmål kan sendes som mail til:

byggesag@holb.dk

Telefon
Mandag til fredag fra kl. 8.00 til kl. 11.00 kan du ringe på 72 36 36 36 og spørge efter byggevagten.

Bliv ringet op
Du kan også booke tid til at blive ringet op af den byggesagsbehandler, der håndterer bookingerne den pågældende dag.

For at sagsbehandleren kan forberede sig bedst muligt inden opringningen, er det vigtigt, at du skriver:

1.  den adresse, din henvendelse drejer sig om

2. en præcis beskrivelse af det, du ønsker svar på

Bestil telefonmøde

Formøde
Har du lavet forundersøgelserne og besluttet dig for alle de væsentlige forhold vedrørende din byggesag, kan du bede om et fysisk formøde.

Når du bestiller et møde, har vi brug for, at du oplyser:

- adressen for, hvor byggeprojektet skal opføres
- en kort beskrivelse af byggeprojektet
- hvilket emne, du ønsker en snak om

Bestil mødet i god tid og send fyldestgørende tegninger og beskrivelser frem inden mødet. Så har både du og sagsbehandleren tid til at forberede jer til et godt og effektivt møde.

Skriv til byggesag@holb.dk for at bestille tid til et fysisk møde.

Senest opdateret 04-06-2024