Sagsbehandlingstid og gebyr for byggesager

Sagsbehandlingstidens længde og gebyrets størrelse afhænger af, hvor godt du har udfyldt din ansøgning.

Brug derfor god tid i ansøgningsfasen. Det kan betale sig.

Sagsbehandlingstid

Den konkrete sagsbehandlingstid afhænger blandt andet af kvaliteten af de oplysninger, vi modtager ved ansøgning og af sagens kompleksitet, herunder høringer og dispensationer.

Er sagen fuldt oplyst ved indsendelse, vil den blive afgjort, når sagsbehandleren tager fat i sagen. Mangler der materiale, forlænges sagsbehandlingstiden, og der kan opstå flaskehalse.

Hvis der skal laves en høring i en sag, bliver sagsbehandlingstiden forlænget med høringsfristen på mindst 14 dage.

Holbæk Kommune tilbyder STRAKS-behandling af visse typer byggesager. Du kan læse mere om, hvilke byggesager, der er omfattet nederst på siden.

Servicemål

Vores politisk vedtagne servicemål for sagsbehandlingen, dvs. det, vi tilstræber, er følgende:

 • 40 dage for carporte, udhuse og lignende (småbygninger)
 • 40 dage for enfamiliehus og sommerhuse, herunder ukomplicerede om- og tilbygninger
 • 50 dage for industri- og lagerbygninger
 • 55 dage for etagebyggeri, erhverv
 • 60 dage for etagebyggeri, bolig

Vær opmærksom på, at lovliggørelsessager IKKE er underlagt ovenstående servicemål, og derfor vil sagsbehandlingstiden for en ansøgning om lovliggørelse typisk være længere.

På nuværende tidspunkt er det ikke alle sager, der er færdigbehandlet inden for servicemålene.

Antal af behandlede sager og procentvis andel af sager, hvor servicemålene overholdes

Servicemål
pr. 6. maj 2024
Antal sager foregående årAndel servicemål overholdt foregående årAntal sager indeværende årAndel servicemål overholdt indeværende år
Industri og lagerbygninger3266%1479%
Etagebyggeri, Erhverv6368%1771%
Etagebyggeri, Boliger3070%1090%
Enfamiliehuse23579%12071%
Simple konstruktioner19981%9293%
Total55977%25380%

Liggetider, inden sagsbehandlingen påbegyndes

Når sagsbehandlingstiden for visse sager bliver længere end forventet, dannes der flaskehalse. De indkomne ansøgninger behandles som udgangspunkt i den rækkefølge, vi modtager dem, og det må forventes, at der er andre sager i køen foran din. 

Nedenstående liste angiver den tid, der kan gå, inden din sag tildeles en sagsbehandler, og sagsbehandling påbegyndes. Mange sager opstartes tidligere:

 • 1 måned for nybyggeri af enfamiliehuse
 • 1 måned for nybyggeri af sommerhuse samt tilbygninger til sommerhuse og enfamiliehuse
 • 2 uger for nedrivninger
 • 1 måned for sekundært byggeri (carporte, udhuse m.m.)
 • 2 måneder for rækkehuse
 • 1 måned for erhvervsbyggeri
 • 5 uger for etagebyggeri

(Opdateret 6. maj 2024)

Gebyr

Kommunen tager betaling for visse typer sager. Vi tager timebetaling for den tid, en medarbejder arbejder aktivt med din sag. Men du betaler ikke for 'liggetid'.

Beløbets størrelse afhænger således af, hvor fyldestgørende din sag er.

Hvis der f.eks. mangler oplysninger, og vi derfor skal i kontakt med dig en eller flere gange, eller hvis det, du vil opføre, ikke overholder byggeretten og derfor skal sendes i høring, vil dette forlænge og fordyre sagsbehandlingen.

Følgende sager er undtaget byggesagsgebyr:

 • Sekundært byggeri i forbindelse med enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse. Sekundært byggeri dækker over carport, garage, udhus, drivhus, legehus, brændeskur, cykelskur, overdækket areal med videre - uanset størrelse.
 • Afslag på alle typer byggeri

Følgende sager bliver opkrævet et fast gebyr:

 • Lovliggørelse af sekundært byggeri, der allerede er opført, men krævede tilladelse, koster 1.000,- kroner. Kontakt os derfor, inden du går i gang med at bygge, så du sikrer dig, at byggeriet ikke overskrider byggeret, lokalplan, byplanvedtægt eller andre regler.

Byggesagsgebyr efter medgået tid:

 • På alle øvrige sager tager vi timebetaling for den tid, en medarbejder arbejder aktivt med din sag.

Tidsregistreringen opkræves pr. påbegyndt minut til en pris på 700 kroner i timen. Formøder forinden en egentlig ansøgning er gratis. Regningen sendes normalt i to dele, ved udsendelse af afgørelse og efter færdigmelding.

Hvem modtager regningen?

Faktura sendes til ejendommens ejer.

Læs om STRAKS-behandling

Læs mere om byggesagsbehandling

Senest opdateret 06-05-2024