Vejledning om afkrydsning af tekniske kapitler ved udhuse m.m.

Kapitel 2: Adgangsforhold (§§ 48-62)

-Skal ikke afkrydses ved sekundære bygninger.

Kapitel 3: Affaldssystemer (§§ 63-68)

-Skal afkrydses ved sekundære bygninger, hvis der laves ny placering til affaldshåndtering.

Kapitel 4: Afløb (§§ 69-81)

- Skal altid afkrydses, hvis der opføres en bygning, som medfører et øget tagareal, dvs. skal også afkrydses ved sekundære  bygninger.

- Skal afkrydses, hvis bygningen kræver afløb til spildevand eller regnvand.

Kapitel 5: Brand (§§ 82-158)

- Skal altid afkrydses, uanset brandklasse.

- Kun sekundære bygninger med et samlet areal på højst 50 m2 er undtaget fra indplacering i brandklasser. (Dvs. har man en garage på 40 m2 og ønsker at opføre et skur på 12 m2, så er det samlede areal over 50 m2, og skuret vil dermed blive indplaceret i brandklasse 1, og kap. 5 skal derfor afkrydses).

Kapitel 6: Brugerbetjente anlæg (§§ 159-160)

- Skal kun afkrydses, hvis der installeres brugerbetjente anlæg, herunder indkast til affaldssystemer, IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende anlæg med offentligt tilgængelige servicefunktioner.

Kapitel 7: Byggepladsen og udførelsen af byggearbejder (§§ 161-165)

- Skal altid afkrydses, når der skal udføres enhver art af byggearbejde.

Kapitel 9: Bygningens indretning (§§ 196-241)

- Skal ikke afkrydses ved sekundære bygninger.

Kapitel 10: Elevatorer (§§ 242-249)

- Skal aldrig afkrydses ved bygning i tilknytning til enfamiliehuse eller sommerhuse.

Kapitel 11: Energiforbrug og klimapåvirkning (§§ 250-298)

- Skal afkrydses for sekundære bygninger som opvarmes til 5°C eller mere.

Kapitel 12: Energiforsyningsanlæg (§§ 299-328)

- Skal afkrydses, hvis der i bygningen etableres energiforsyningsanlæg, fx varmepumpe, solceller og lignende. Dette gælder både sommerhuse, enfamiliehuse samt tilbygninger hertil.

- Skal ikke afkrydses, hvis eneste varmeinstallation er fjernvarme.

Kapitel 13: Forureninger (§§ 329-333)

- Skal altid afkrydses ved ’lukkede, sekundære bygninger’, hvor der er indeklima, dvs. ikke ved opførelse af f.eks. carport eller overdækket terrasse.

Kapitel 14: Fugt (§§ 334-339)

- Skal altid afkrydses ved ’lukkede, sekundære bygninger’, dvs. ikke ved opførelse af f.eks. carport eller overdækket terrasse.

Kapitel 15: Konstruktioner (§§ 340-357)

- Skal altid afkrydses.

- Kun sekundære bygninger med et areal på højst 50 m2 er undtaget fra indplacering i konstruktionsklasser. (Dvs. søger man om en garage på 40 m2, skal kapitel 15 ikke afkrydses, men søger man om en garage på 51 m2, så skal kapitlet afkrydses.)

Kapitel 16: Legepladser mv. (§§ 350-367)

- Skal kun afkrydses, hvis der søges om en legeplads. Legepladser er ikke omfattet denne vejledning.

Kapitel 17: Lydforhold (§§ 368-376)

- Skal ikke afkrydses ved sekundære bygninger.

Kapitel 18: Lys og udsyn (§§ 277-384)

- Skal ikke afkrydses ved sekundære bygninger.

Kapitel 19: Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg (§§ 385-392)

- Skal ikke afkrydses ved sekundære bygninger.

Kapitel 21: Vand (§§ 403-419)

- Skal afkrydses ved sekundære bygninger, hvis der etableres vandforsyning.

Kapitel 22: Ventilation (§§ 429-452)

- Skal ikke afkrydses ved sekundære bygninger.

Senest opdateret 22-04-2024