Nedrivningstilladelse

Du skal søge om nedrivningstilladelse til visse typer bygninger.

Det kræver kommunens tilladelse at nedrive bebyggelse, der kræver byggetilladelse at opføre. Det vil sige, at det kun er garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, der kan nedrives uden tilladelse, når den enkelte bygning har et areal på højst 50 m² og ikke er fredet eller bevaringsværdig. Alle andre nedrivninger kræver tilladelse.

Nedrivningstilladelser søges gennem Byg og Miljø.

Åbn Byg og Miljø.

Vær opmærksom på, at du har pligt til at anmelde dit byggeaffald, når byggeaffaldet udgør mere end 1 ton eller indeholder farlige stoffer. Før du begynder en renovering eller nedrivning af bygninger eller anlæg, skal der screenes for PCB.

Renovering og nedrivning

Senest opdateret 22-04-2024