Vindmøller

Opstilling af vindmøller kræver altid byggetilladelse. Dette gælder også husstandsvindmøller og små vertikale vindmøller til opsætning på taget.

Vindmøller

Vindmøller kræver altid byggetilladelse uanset størrelse. Såfremt den opsættes i landzone, kan den også kræve landzonetilladelse eller lokalplan.

Vindmøller ansøges via Byg og Miljø og til ansøgningen skal der bl.a. vedlægges en situationsplan med afstand til skel og andre bygninger samt dimensioner på møllen.

Gå til Byg og Miljø

Støj

Før du opsætter din vindmølle, skal du sikre dig, at den overholder gældende støjkrav, som du kan læse mere om på de følgende to links:

Miljøstyrelsens regler for støj fra vindmøller

Vejledning om planlægning for vindmøller

Er du generet af støj fra din nabo, kan du læse mere her:

Kompensation, hvis der skal placeres en vindmølle eller et solcelleanlæg tæt på dig

Støjgener

Støj fra varmepumpe

For yderligere oplysninger om regler og retningslinjer for at opstille vindmøller, kan du med fordel læse mere i Holbæk Kommuneplan 2021

Link til mere info om vindmøller i Holbæks Kommuneplan 2021

Senest opdateret 22-04-2024