Støj fra varmepumpe

Mange får opsat varmepumper og er oftest ikke er klar over, at det kan give støjgener hos naboen.

Klage over støj fra varmepumpe

Du skal kontakte Holbæk kommunes virksomhedsteam, hvis du oplever gener fra fyringsanlæg, varmepumper og lignende. Vi opfodrer dig dog til først at tage en snak med din nabo over hækken, fordi naboen i nogle tilfælde ikke er klar over, at der tale om en gene.

En god nabo ønsker ikke at være til gene for sine omgivelser, men har måske overset, at han/hun er årsag til problemer for andre. En stille og rolig snak over hækken vil sandsynligvis løse dit problem og bevare det gode naboskab.

Holbæk Kommune kan meddele påbud om at begrænse støjen fra fyringsanlæg og andre ikke-erhvervsmæssige energiproducerende anlæg som fx klimaanlæg og varmepumper. Det er også tilfældet med støj fra ventilationsanlæg. 

Kommunens afgørelser kan ikke påklages til andre myndigheder.

Virksomhedsteamet vil fører tilsyn hos den der klages over for, at lave en forhåndsvurdering om der er tale om en væsentlig gene. Virksomhedsteamet gør bl.a. brug af Energistyrelsens støjberegningsprogram og databladet på den varmepumpe der er opsat, som grundlag til den endelige afgørelse.

Tag hensyn til din nabo, når du placerer din varmepumpe

Der er regler for, hvor meget din varmepumpe må støje. Det er imidlertid ikke muligt at måle støjniveauet, før varmepumpen er installeret.

Derfor har Energistyrelsen udviklet et støjberegningsprogram, som kan hjælpe dig med at finde den mest hensigtsmæssige placering til din varmepumpe.

Beregningen er alene orienterende og tager udgangspunkt i de oplysninger, som du kan indhente fra varmepumpeleverandøren.

Du kan finde Energistyrelsens støjberegningsprogram her.

Støjkort

Energistyrelsen har også en vejledning: "Styr på støjen – en guide til installation af luft til vandvarmepumper". I denne vejledning er der konkrete eksempler, som du kan tage udgangspunkt i, når du skal vælge en hensigtsmæssig placering til din varmepumpe.

Vær opmærksom på, at der også kan være relevante regler for varmepumpens placering i din lokalplan. 

 
 

 

Senest opdateret 07-11-2023