Tilsyn med folkeoplysende foreninger

Folketinget har ændret Folkeoplysningsloven, så kommunerne fremover skal føre tilsyn med om de folkeoplysende foreninger lever op til loven

Folketinget vedtog i 6. december 2016 en række ændringer i Folkeoplysningsloven, som trådte i kraft 1. januar 2017. Det overordnede formål med ændringerne er, at der ikke bliver ydet kommunal støtte til foreninger, som underminerer demokratiet eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Holbæk Kommune vil derfor med virkning fra 1. april 2017 iværksætte følgende tilsynsmodel:

 • Varslede foreningsbesøg baseret på stikprøver.
 • Der udtrækkes årligt mindst fem tilfældige foreninger.
  • To foreninger, som modtager medlemstilskud.
  • To foreninger som modtager lokaletilskud.
  • Én aftenskole.
 • Der udvælges årligt minimum to foreninger baseret på en administrativ vurdering.
 • Ved det varslede foreningsbesøg tales med formand og kasserer eller tilsvarende personer.
 • Foreningsbesøget afdækker om foreningsaktiviteterne er i overensstemmelse med foreningens formål og folkeoplysningslovens rammer. Desuden foretages et "service-tjek" af foreningens samarbejde med kommunen generelt, herunder støtte og tilskud.
 • Administrationen har fortsat mulighed for at iværksætte uanmeldte foreningsbesøg, på baggrund af konkret mistanke om aktiviteter, som ikke er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.

Den skærpede tilsynspligt, jfr. Folkeoplysningsloven, tager lokalt i Holbæk udgangspunkt i en tillidsbaseret tilgang til mødet med de udvalgte foreninger. Derfor gennemføres tilsynet som Servicebesøg hos foreningen. Idéen med et Servicebesøg er, udover at føre tilsyn i forhold til Folkeoplysningsloven, at tilbyde rådgivning og vejledning til foreningen.

 

Senest opdateret 07-11-2023