Lån og lej

Her finder du en række informationer om hvordan du låner lokaler og udstyr i Holbæk Kommune. 

Offentlige faciliteter stilles til rådighed for folkeoplysningsaktiviteter, frivillige kultur- og fritidsaktiviteter eller fritidsaktiviteter i forbindelse med humanitært, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde.

Booking af lokaler

Booking og aflysning af de godkendte bookinger skal ske via Fritidsportalen.

Du kan oprette bookingforespørgsel på Fritidsportalen under fanen Søg/Book.

Har du ikke fundet lokalet på listen, kan du oprette en Ansøgning om lån af lokaler under fanen Tilskud.

Alle aflysninger skal ske snarest muligt.

Det forudsætter at din forening, virksomhed eller du som privat person er oprettet i Fritidsportalen og har adgang til at logge på.

Du kan tidligst oprette en bookingforespørgsel 72 timer før du skal bruge lokalet. 

Hvis der er spørgsmål til oprettelse af bookingforespørgsler kan Kultur- og Fritidssekretariatet kontaktes via telefon 72363636 eller på mail kulturogfritid@holb.dk

Fritidsportalen

Hvad er offentlige faciliteter?

Offentlige faciliteter stilles til rådighed i idræts- og svømmehaller, idrætsanlæg, skoler, daginstitutioner, ældrecentre og andre offentlige bygninger på følgende betingelser:
 • At der er tale om folkeoplysningsaktivitet, frivillige kultur- og fritidsaktiviteter eller frivillige aktiviteter i forbindelse med humanitært, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde.
 • At lokalet/anlægget tilhører Holbæk Kommune, Region Sjælland eller staten.
 • At lokale/anlæg er egnet til de ønskede aktiviteter.
 • At lokale/anlæg er ledigt.
 • At de ønskede aktiviteter kan forenes med lokalets/anlæggets primære aktiviteter.
 • At foreninger, borgergruppe eller lignende stiller en kontaktperson til rådighed, som skriftligt gøres ansvarlig for foreningens eller gruppens benyttelse af lokalet/anlægget.

Ingen offentlige faciliteter må bruges til private arrangementer.

Såfremt der er stillet et offentligt lokale til rådighed for en forening, og det senere viser sig, at lokalet ikke er brugt til foreningens primære formål, vil der blive opkrævet et beløb, svarende til afsnittet: "For erhvervsdrivende/forretningsmæssige arrangementer opkræves der i kommunale lokaler"

Til interesseorganisationer, private- eller lukkede foreninger med begrænset medlemstilgang, f.eks. vandværksforeninger, grundejerforeninger, boligforeninger, andelsboligforeninger og lign. stilles offentlige lokaler ikke gratis til rådighed.

Lokaler stilles gratis til rådighed med den indretning og det inventar, der er, når de anvendes til deres primære formål.

Kommunens forbehold i forbindelse med benyttelse af kommunale lokaler

Kommunen påtager sig intet ansvar for eventuel overlast eller tyveri af brugernes ejendele. Det anbefales, at man søger sig dækket forsikringsmæssigt for eventuelle personskader m.v., som ikke kan henføres under det almindelige grundejeransvar, der påhviler kommunen. Ved overtrædelse eller grov misligholdelse af ordensregler for den enkelte lokaleudbyder, kan tilladelsen til brug af lokalet tilbagekaldes med øjeblikkelig virkning.

Lokaleudbyderen forbeholder sig ret til – i fornødent omfang – at ændre eller tilbagekalde givne tilladelser til benyttelse af lokaler.

Da rengøring af kommunens skoler er planlagt efter 200 skoledage og fortrinsvis finder sted om morgenen og i skoletiden, kan disse lokaler ikke forventes at være ny-rengjorte.

Haller tilknyttet skoler kan pr. år give tilladelse til arrangementer af ikke idrætslig karakter, f.eks. fester, udstillinger, messer og lignende.

Arrangementerne skal kunne gennemføres uden gene for skolens undervisning, men aflysning af træningstider kan accepteres i mindre omfang.

De egentlige ordensregler for brug af lokaler udarbejdes af den enkelte lokaleudbyder og udleveres sammen med godkendelsen.

Såfremt et tildelt lokale ikke anvendes som ansøgt, vil godkendelsen bortfalde.

Takster for udlejning af lokaler

 Takster for leje af lokaler i Holbæk Kommune er angivet i Administrationsgrundlag for Kultur og Fritid, kapitel 4.4.

Regulativ for overnatningsarrangementer i kommunale lokaler 

 • Ved overnatningsarrangementer opkræves et beløb på kr. 35 pr. deltager pr. nat, til dækning af rengøring, renovation, vand, varme m.v.
 • Tilladelsen gives administrativt i forbindelse med stævner eller lignende arrangementer.
 • Der kan ikke stilles faciliteter til rådighed for forplejning, herunder skolekøkkenet.
 • Arrangøren skal påtage sig ansvaret for, at de benyttede lokaler ikke lider skade og i givet fald dække eventuelle skader.
 • Arrangøren gøres bekendt med de brandmæssige krav i "Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v. afsnit 8" og forpligtiges at forskrifterne overholdes.
 • Lokaleudbyderen efterser, at de brandmæssige forskrifter kan overholdes.
 • Lokaleudbyderen orienterer brand- og civilforsvarskontoret om overnatningen.

Link til indmeldelse af midlertidige overnatninger.

 

 

Holbæk Eventbank ønsker at styrke foreningslivet i Holbæk Kommune og det kulturelle liv, som er båret af frivillige ildsjæle og fællesskab. Dette gøres ved at udlåne nødvendigt grej samt at give sparring omkring afholdelse af mellemstore/større events. 

Formålet med oprettelse af Holbæk Eventbank er at understøtte større kommunale events samt almennyttige initiativer fra lokalområdet. Eventbanken vil primært indeholde materialer og udstyr med henblik på afholdelse af events med offentlig adgang, som kommunen kan støtte. 

Hvem kan låne udstyret?

For at kunne låne Holbæk Eventbanks udstyr, skal låneren være en godkendt folkeoplysende eller frivillig forening, en almennyttig fond, eller en aktør som modtager driftstilskud fra Holbæk Kommune. Eventet som man låner udstyret til, skal foregå i Holbæk Kommune og være af en karakter, som kommunen kan støtte efter kommunalfuldmagtsreglerne eller anden lovgivning.  
 
Er man ikke godkendt forening, en almennyttig fond eller en aktør, som modtager tilskud fra Holbæk Kommune, men ønsker at låne udstyret til et arrangement af ovenfornævnte karakter, skal man kontakte Kultur- og fritidssekretariatet på kulturogfritid@holb.dkDet er ikke muligt for kommercielle aktører og events, at låne udstyret.  

Hvad koster det at låne udstyret?

Ved lån af udstyr, skal der betales et administrationsgebyr på 1000 kr. pr. samlet udlån.

Alle udgifter forbundet med transport af udstyret, står låneren selv for at betale.

Når der er indgået aftale om lån af udstyr opkræves udlånsgebyret. 

Der er særlige priser på følgende udlån:

 • Stort telt 12x14 m, levering, opsætning og afhentning 10.000 kr. 
 • PA anlæg, levering, opsætning og afhentning 3.000 kr. 

Vilkår for lån af udstyr

Du er som låner selv ansvarlig for udstyret og for at tjekke at udstyret er i orden. Du er ligeledes også ansvarlig for de personer, der måtte deltage i aktiviteten, herunder korrekt instruktion, valg af det rette område til aktiviteten, samt hensyntagen til vejr og vind og andre risikomomenter.

Udstyret skal afleveres i den stand som du modtog det i. Kun på denne måde kan vi sikre at vores udstyr holder så længe så muligt. Opsæt og behandl udstyret efter de retningslinjer du har modtaget og med respekt og omtanke. Skulle du have problemer eller er udstyret gået i stykker eller bortkommet, så kontakt vores medarbejder hurtigst muligt. 

Ved ødelagt eller bortkommet udstyret, hæfter du som låner økonomisk for udgiften, men kontakt vores medarbejder og tag en snak om de enkelte tilfælde.

Afhentning og aflevering aftales i samarbejde med vores medarbejder og denne kan være behjælpelig med rådgivning af transport af udstyret, som påhviler låner at betale.

Aflevering og afhentning sker på Industrivej 14 B, 4340 Tølløse på det aftalte tidspunkt.

Hvad kan man låne?

I Holbæk Eventbank er der mulighed for at låne forskellige slags hegn, telte og siddearrangementer.

Booking af udstyr

Booking af udstyr skal ske gennem Fritidsportalen.

Når du har logget dig ind og udfyldt bookingformularen, vil der være en medarbejder, der vil tage kontakt til dig angående din booking.

Du åbner Fritidsportalen på dette link.

Vejledning trin for trin:

 • Log ind på Fritidsportalen 
 • Klik på "Tilskud" i menuen til venstre
 • Klik på feltet "Opret ny ansøgning"
 • I feltet "Tilskud" skal du vælge "Eventbank - bookingformular"
 • Klik gem og du har nu adgang til at udfylde ansøgningen
 • Når ansøgningen er udfyldt skal du klikke på "send" før den er afleveret
I naturens grejbank kan du låne/leje kajakker, kanoer, telte og andet tilsvarende udstyr.
 

I Grejbanken kan skoler, foreninger og klubber låne eller leje friluftsudstyr som telte, kajakker og meget andet. Det er UngHolbæk, der står for grejbanken. 

Telefon: 72361144

Find flere kontaktoplysninger hos UngHolbæk

Har du en sti, du godt kan li'? Vil du være frivillig i naturen? Vidste du, at du gratis kan låne en Grejtrailer, hvis du vil pleje stier, natur eller grønne områder?
 

Som frivillig i Holbæk Kommune kan du gratis låne Grejtraileren og Minigrejtraileren, to lukkede trailere fulde af kvalitetsværktøj og maskiner. 
Udstyret kan bruges til grøn pleje i alle slags områder, hvor der er offentlig adgang. Før du kan låne udstyret, skal du have været på et gratis grejtrailerkursus og indgå en benyttelsesaftale. Kurset afholdes efter behov af Kommunens naturteam og tager ca. 3 timer.

Du kan læse mere om ordningen her. (link til VBAF)

Foreningen "Den Mobile Landsbyscene" udlejer en overdækket, mobil scene til ildsjæle, græsrødder, teaterfolk, musikere, foreninger, institutioner og mange flere.
 

Kontakt Den Mobile Landsbyscene

Telefon: 30554610
E-mail: lilledragsholm2@gmail.com
Hjemmeside: www.den-mobile-landsbyscene.dk

Orø Toiletlaug ejer og udlejer øens fælles toiletvogn på non profit basis. På den måde vil de styrke det lokale fællesskab og den oplevelse, øens mange gæster får af øen.
 

Kontakt lauget og hør nærmere om dit arrangement opfylder betingelserne for at leje vognen.

Telefon: 22981674
E-mail: kontakt@toiletlaug.dk

Senest opdateret 07-11-2023