Kultur og fritid

Her kan du læse om administrationsgrundlaget for tilskud, lokalelån og lignende inden for kultur- og fritidsområdet.

Udvalget for Kultur og Fritid har på deres møde den 15. februar 2024 godkendt Administrationsgrundlaget for Kultur og fritid gældende for 2024.

Administrationsgrundlag 2024 i pdf-format

Administrationsgrundlaget fastlægger kriteriet for udmøntning af puljer, tilskud og anden administrativ støtte relateret til Kultur- og Fritidsområdet. Administrationsgrundlaget revurderes en gang årligt, umiddelbart efter fastsættelsen af budgettet og senest 31. december.

 

Administrationsgrundlag for parkdrift

Det overordnede formål med parkdriften er, at offentlige parker samt andre grønne arealer og områder i Holbæk Kommune fremstår renholdte og velplejede, samt opfylder de planlagte formål og funktioner.

Senest opdateret 07-11-2023