Børn og unge

Administrationsgrundlag for børne- og ungeområdet.

Dagtilbudsområdet:

Administrationsgrundlaget omfatter almindelige dagtilbud for 0-5 år i henhold til dagtilbudsloven. Det vil sige pasningstilbud i dagpleje, vuggestue, børnehave og integreret institution (børnehuse).

Læs administrationsgrundlaget for dagtilbudsområdet her 

Børn og unge - barnets lov:

Her kan du læse Holbæk Kommunes serviceniveauer på det specialiserede børne og ungeområde. I kommunale sammenhæng bruger vi ordet "serviceniveau", når vi taler om, hvilken og hvor meget hjælp man kan forvente at få. Serviceniveauerne er vejledende. Den konkrete afgørelse om indsats vil altid blive truffet ud fra en individuel konkret vurdering.

Aflastning

Ungestøtte

Øvrige serviceniveauer på det specialiserede børn og ungeområde

Sundhedsplejen:

Sundhedsplejen er en del af Social Indsats og Udvikling og står for generelle forebyggende og sundhedsfremmende indsatser.

Læs administrationsgrundlaget for Sundhedsplejen her

Tandplejen:

Administrationsgrundlaget omfatter det lovpligtige tilbud om kommunal tandpleje til børn og unge i alderen 0-20 år.  

Læs administrationsgrundlaget for Tandplejen her

Læs administrationsgrundlaget for Specialtandpleje her

Ungdomsområdet:

Ungdomsområdets aktiviteter er skabt med det formål, at understøtte uddannelsesparatheden hos målgruppen fra 7. kl. til det fyldte 18.år

Læs administrationsgrundlaget for Ungdomsområdet her

Senest opdateret 22-11-2023