Økonomisk støtte

Hvis du har et barn med et handicap eller en kronisk lidelse, kan der være ekstra udgifter. I Børn, Unge og Familier kan vi give dig økonomisk støtte.

Information

Der kan være ekstra udgifter, hvis du har et barn med et handicap eller en kronisk lidelse. I Børn, Unge og Familier kan vi give dig økonomisk støtte. På den måde kan du få dækket de nødvendige merudgifter.

Du kan få dækket ekstra udgifter fra 5.519 kroner per år (2024 niveau). Beløbet er skattefrit og uafhængigt af jeres indtægt. For at få økonomisk støtte, skal der være lægelig dokumentation.

Betingelser 

For at kunne få økonomisk støtte, er betingelserne:

  • At merudgifterne er nødvendige
  • At barnet bor hos forældrene
  • At barnet er under 18 år
  • At barnet har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller kronisk/langvarig lidelse

Nødvendige merudgifter

Nødvendige udgifter kan være mange ting. Det kan eksempelvis være særlig kost, medicin eller beskæftigelse i fritiden.

Det kan også være forældres udgifter i forbindelse med barnets sygehusophold, kurser til forældre og andre pårørende samt transport til behandling.

Du kan læse mere her:

Social-, Bolig- og Ældreministeriet - økonomisk støtte til børn, unge og voksne med handicap.

Region Sjælland - pjece om befordring til og fra sygehus (PDF).

Søg om dækning af nødvendige merudgifter for børn og unge 

Erklæring om oplysningspligt

 

Senest opdateret 11-03-2024