Ny Kultur- og fritidspolitik

En ny kultur- og fritidspolitik er under udvikling fra marts 2023 til februar 2024.
Der er tre faser i processen, og derefter står nye temaer på området klar.

I 2023 er det tid til at udvikle en nu kultur- og fritidspolitik i Holbæk Kommune, og det skal Udvalget for Kultur og Fritid stå for.

Målet er udvikling af en ny politik, der trækker tråde til den ligeledes nye ungepolitik, og som har bred opbakning.

En kultur- og fritidspolitik sætter ord på, hvilke temaer inden for området der skal være ekstra fokus på i en periode. Sidste kultur- og fritidspolitik i Holbæk Kommune blev lanceret i 2017 og havde fokus på de seks temaer:

  • kreative miljøer
  • det maritime liv
  • bevægende byrum
  • fælleskab, læring og dannelse
  • natur, idræt og udeliv
  • udsyn og oplevelse

Udviklingens faser

Udviklingen er sat i gang i marts 2023 og består af tre faser.

  1. Involvering (marts–juli)
  2. Formulering (august–oktober)
  3. Godkendelse samt implementering (november–februar 2024)

Første fase er en involverende proces, hvor både politikere, embedsværk, kultur-, fritids- og folkeoplysningsaktører samt brugere og borgere involveres gennem blandt andet en række workshops.

Hvis du gerne vil være med til at skabe de nye politik eller følge processen, har du mulighed for den. Alle kan nemlig frem til sommerferien komme med ideer, input og følge med i, hvad der sker hvornår. Input bliver hen over sommeren samlet og behandlet. Det vil udgøre materialet for rammen til den nye politik.

Hvis du har spørgsmål om udviklingen af den nye politik, kan du kontakte kulturkonsulent Sisse Østergaard Ravnholt på mail: sispe@holb.dk

I uge 13 2023 lød startskuddet til udviklingen af politikken, da en bred opstartsworkshop på Elværket åbnede dørene.

 

 Omkring 70 kultur- og fritidsaktører, politikere og medarbejder fra kommunen deltog i workshoppen. Her repræsenterede en række aktører forskellige perspektiver og vinkler på en kommende proces og politik.

Ved hvert bord sad en politiker som dirigent og en kommunal medarbejder som referent. Der kom mange forskellige input og ideer, og alle deltagere fik snakket på kryds og tværs med hinanden.

Kultur og fritid favner meget bredt, og frem mod sommer involverer arbejdsgruppen bag politikken derfor endnu flere borgere og sikrer, at vi får så mange stemmer med som muligt.

Senest opdateret 07-11-2023