Spring til indhold

Ny kultur- og fritidspolitik

En ny kultur- og fritidspolitik er under udvikling fra marts 2023 til februar 2024. Der er tre faser i processen, og derefter står nye temaer på området klar.

En kultur- og fritidspolitik sætter ord på, hvilke temaer inden for området der skal være ekstra fokus på i en periode. Sidste kultur- og fritidspolitik i Holbæk Kommune blev lanceret i 2017 og havde fokus på de seks temaer:

  • kreative miljøer
  • det maritime liv
  • bevægende byrum
  • fælleskab, læring og dannelse
  • natur, idræt og udeliv
  • udsyn og oplevelse

I 2023 er det tid til at udvikle en nu kultur- og fritidspolitik i Holbæk Kommune, og det skal Udvalget for Kultur og Fritid stå for.

Målet er udvikling af en ny politik, der trækker tråde til den ligeledes nye ungepolitik, og som har bred opbakning.

Udviklingens faser

Udviklingen er sat i gang i marts 2023 og består af tre faser.

  1. Involvering (marts–juli)
  2. Formulering (august–oktober)
  3. Godkendelse samt implementering (november–februar 2024)

Første fase er en involverende proces, hvor både politikere, embedsværk, kultur-, fritids- og folkeoplysningsaktører samt brugere og borgere involveres.

Hele processen indledes med en workshop for en lang række relevante aktører på kultur- og fritidsområdet. Processen og mulighederne for involvering vil du derefter kunne følge på deltag.holbaek.dk, hvor alle har mulighed for at komme med ideer, input og følge med i, hvad der sker hvornår.

Hvis du har spørgsmål om udviklingen af den nye politik, kan du kontakte kulturkonsulent Sisse Østergaard Ravnholt på mail: sispe@holb.dkFeedback

Sidst opdateret

15.03.2023

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen