Hagested

Audebo Plantage er en skov plantet på gammel fjordbund

Audebo Plantage

Audebo Plantage er beliggende på gammel fjordbund. En stor del af Lammefjorden blev inddæmmet og tørlagt før århundredeskiftet og anvendt til dyrkning af bl.a. de kendte lammefjordsgulerødder og kartofler.

Plantagen blev plantet under 2. Verdenskrig og er således en ung skov. Mange steder i skoven finder man stadig muslingeskaller, der vidner om fjordens tidligere udbredelse.

Skoven

Skoven kan nogle steder virke ensformig med sit plantageagtige præg, bl.a. pga. de lange lige skovveje, men faktisk er artsvariationen stor. Der er plantet mange forskellige træsorter, bl.a. birk, rødel, skovfyr, østrigsk fyr, rødgran, ædelgran m.fl.

Flere steder kan man gå ad spændende snoede stier/skovveje, og overalt ses veksler fra rådyr, som sammen med ræv og egern er almindelige i området.

Fuglelivet

På en morgentur i Audebo Plantage vil man afhængig af årstiden kunne høre en række almindelige fugle synge:

Gærdesmutte, Bogfinke, Skovdue, Rødhals, Solsort, Sangdrossel, Havesanger, Munk, Gulspurv, Sortmejse, Musvit, Blåmejse m.fl.

Den Store Flagspætte er almindelig i området.

Et godt sted at observere er ved de store lysninger i plantagen; sæt dig og lad tingene ske.

Diget langs landkanalen

Her er et godt udsyn over de græssede enge. Men husk; du ses selv tydeligt af fuglene, hvis du står på diget, så prøv at holde dig i skjul.

I forår og forsommer kan man opleve Vibens parringsspil, og mange andre fugle kan opleves bl.a. Rødben, Dobbeltbekkasin, Tårnfalk og Rørhøg.

Hagested Bro

Foreninger og borgere i Hagested har gennemført et stort, flot projekt, som har resulteret i en bro over Landkanalen mellem Hagested og Audebo Plantage.

Find vej

Audebo Plantage
Hagesholmvej
4300 Holbæk

Kør fra Holbæk mod Nykøbing Sjælland. Drej til venstre ad Hagesholmvej umiddelbart efter at have passeret kanalen.

Følg Hagesholmvej ca. 1 km, hvorefter der er mulighed for parkering ved skovvejene.

 

Senest opdateret 18-04-2024