Holbæk Fjord

Holbæk Fjord er betegnelsen for den sydvestlige udgrening af Isefjorden

Holbæk Fjord strækker sig over godt 7 kilometer og adskiller Holbæk fra Tuse Næs.

De mange forskellige typer af muslinger og snegle i fjorden er føde for mange dyr i og ved Holbæk Fjord bl.a. mågerne.

Mågerne

Der findes en del forskellige fugle i området ved Holbæk Havn, bl.a. tamduer, Husrødstjert, Hvid Vipstjert, og så er der mange måger, som nok er de fugle, du lægger mest mærke til.

Mågerne ved Holbæk Fjord (PDF) holder primært til ved den gamle havn (fiskerihavnen), hvor der er masser af siddepladser på moler og master og pludselige mængder af føde, når fiskerne kommer ind.

Mågearter og udvikling

Du kan bl.a. se den store havmåge Sølvmåge, den mellemstore Stormmåge med gulgrønne ben og et lille gulgrønt næb, og de små rødbenede Hættemåger med sort hætte.

Ser mågerne "grumsede" ud, dvs. brunspraglede, så er det ungfugle.

Havmågernes unger er tre år om at få den ren hvide og due-grå fjerdragt. Og det store mørke næb har skiftet til rent gul med en rød plet på undernæbbet.

Lær at kende måger

Du kan også læse mere om måger på hjemmesiden Naturbasen.dk hvor du også kan finde nogle af de andre fuglearter, som er nævnt ovenfor.

Senest opdateret 19-04-2023