Arbejdsgrupper

Seniorrådet har nedsat forskellige arbejdsgrupper, der arbejder med bl.a. social- og sundhedspolitiske emner, boligstrategi, indkøbsordninger med mere.

Den sundhedspolitiske gruppe

De sundhedspolitiske emner fylder meget i Seniorrådets arbejde. Det skyldes, at disse temaer dybest set handler om at kunne leve et godt liv - uanset om man er rask eller syg.

Mange ældre lever med kronisk sygdom, vi har derfor brug for et velfungerende sundhedsvæsen. En forudsætning for et godt forløb for den sårbare ældre er at samarbejdet mellem sygehus, privatpraktiserende læge og kommunen fungerer godt.

Sundhedsgruppen arbejder bl.a. med

 • Forebyggelse og sundhed
 • Sundhedsreform og udbygning af Det Nære Sundhedsvæsen
 • Etableringen af kommunale akutpladser
 • At følge de kommunale tilsyn, der skal sikre, at borgerne får den hjælp, de er visiteret til og med den kvalitet der er beskrevet i politikker, strategier og Kvalitetsstandarder
 • Rekruttering af kvalificerede medarbejder indenfor ældre- og sundhedsområdet samt et trygt og godt arbejdsmiljø for medarbejderne

Den boligstrategiske gruppe

Holbæk Kommune har besluttet at bygge nyt plejecenter i Holbæk by.

Mange ældre giver over for Seniorrådet udtryk for, at de ikke længere magter at bo i egen bolig og klare hus og have. De tilkendegiver, en stor frygt for at blive ensomme i deres huse.
Derfor ønsker de muligheden for et livgivende seniorbofællesskab i et nærvær med andre.

Boligstrategigruppen arbejder bl.a. med

 • det nye plejecenter med akutpladser.
 • at der i tilknytning til nyt plejecenter er mulighed for etablering af et Sundhedshus med tværfaglige sundhedstilbud.
 • at der udarbejdes en plan for etablering af seniorbofællesskaber med faciliteter som cafe og samlingsmuligheder rundt i Holbæk Kommune.

Kulturgruppe

Holbæk kommune tilbyder frivillige foreninger og klubber mange spændende og alsidige muligheder for aktiviteter.

Kulturgruppen arbejder bl.a. med

 • kulturelle aktiviteter via Folkeoplysning, hvor der på tværs af generationer kan samarbejdes ved f. eks at lave teater


Trafikgruppe

I Seniorrådet mener vi, at alle ældre skal have mulighed for at komme rundt til aktiviteter og behandling.

Trafikgruppen arbejder bl.a. med:

 • at de ældre som kan benytte busser, skal have relevante busafgange med brugervenlig information om ruter og afgangstider
 • at ældre som ikke kan benytte offentlig trafik, i øget omfang skal have glæde af at benytte brugervenlig flextur
 • udbygningen af Holbæk bymidte

 

Seniorrådets arbejdsgrupper

Formand og gruppemedlemmer:

 1. Sundhedsgruppe
  Elsebeth Ensted, Johnny Petersen, Lizzi Høgstring og Flemming Colbe

 2. Boligstrategigruppe
  Aage Jelstrup, Jørgen Jensen og Ole Nielsen

 3. Kulturgruppe
  Lis Hævdholm, Lizzie Munck og Johnny Petersen

 4. Trafikgruppe
  Lizzie Munck og Ole Nielsen 

 5. Budget og Økonomi gruppe 
  Johnny Petersen, Elsebeth Ensted, Lis Hævdholm og Ole Nielsen 
 6. Synlighedsgruppe
  Lis Hævdholm, Johnny Petersen og Elsebeth Ensted 
 

Senest opdateret 12-03-2024