Seniorrådet

Seniorrådet varetager interesser for borgere over 60 år overfor kommunen. Rådet følger og påvirker politiske beslutninger.

Seniorrådet varetager interesser for borgere over 60 år overfor kommunen. Rådet følger og påvirker politiske beslutninger.

Seniorrådet har ni medlemmer, der alle er frivillige og demokratisk valgte. Rådet bliver hørt i alle sager der vedrører kommunens ældre og fungerer som sparringspartner overfor politikere og administration.

Seniorrådet kan også selv rejse sager, som vi mener er vigtige for vores målgruppe.

Vi arbejder for dig og har respekt for, at vi alle er forskellige, og at der derfor ikke findes en standardopskrift på, hvad der er det gode og rige ældreliv. Vi arbejder for at sikre alsidige muligheder i kommunens tilbud og for at alle ældre, uanset funktionsniveau og økonomi, kan få et godt liv. Vi anvender udtrykket ældre for borgere der er 60 år og derover. 

Vi har vedtægter og en forretningsorden, som vi arbejder indenfor i samarbejdet med kommunen.

Senest opdateret 12-03-2024