Om Seniorrådet

Seniorrådet varetager interesser for borgere over 60 år overfor kommunen. Rådet følger og påvirker politiske beslutninger.

Seniorrådet arbejder for dig

Vi følger og påvirker politiske beslutninger.

Seniorrådet vurderer alle oplæg til politiske beslutninger ud fra, om de medvirker til et godt og sundt liv for den ældre befolkning. Vi læser dagsordener og bilag til alle de politiske udvalg og kommunalbestyrelse og giver relevante høringssvar for at opnå en bedre ældrepolitik i kommunen.

Læs nyheder fra Seniorrådet

Bred viden 

De emner Seniorrådet beskæftiger sig med spænder vidt, og derfor er det vigtigt, at vi har en forståelse for, hvad der foregår på ældreområdet og hvilke beslutninger der kan have konsekvenser for de ældre i kommunen. Medlemmerne i Seniorrådet har forskellig baggrund, viden og erfaringer. Det er en styrke i forhold til vores arbejde.

Vi vil gerne i kontakt med dig

Selv om vi hele tiden holder os opdateret med, hvad der rører sig i kommunen, har vi også brug for din hjælp. Seniorrådet kan ikke behandle personsager, men du er velkommen til at kontakte os, hvis du har en sag af principiel karakter, som du mener bør behandles.

Seniorrådets synspunkter og visioner

Igennem vores samarbejde med de kommunale forvaltninger kender vi til de muligheder og begrænsninger, forvaltninger og politikere arbejder med. Men det forhindrer os ikke i at stille høje krav.

Vi er som mennesker forskellige - også når vi er blevet ældre. Der findes derfor ingen standardopskrift på et godt og rigt ældreliv. Vilkår og muligheder skal være sådan, at der er plads til alle. Vi arbejder for at sikre alsidige muligheder i kommunens tilbud, og for at funktionshæmmede og syge og økonomisk dårligt stillede kan få et godt liv.

Værdighedspolitik

Seniorrådet har været med til at formulere kommunens værdighedspolitik. Værdighedspolitikken sætter fokus på værdighed for borgere i Holbæk kommune.

At blive ældre må aldrig betyde tab af værdighed, selv om man bliver afhængig af andre.

Værdighedspolitikken har følgende 7 indsatsområder

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Mad og ernæring
  • En værdig død
  • Pårørende
  • Bekæmpelse af ensomhed

Du kan læse hele værdighedspolitikken her

Møder i Seniorrådet 2024

Dagsordener og referater fra seniorrådet

Vedtægter for Seniorrådet

Forretningsorden

Høringssvar fra Seniorrådet

 

Senest opdateret 12-03-2024