Samarbejde med andre

Vi er ikke alene. I Holbæk Kommunes Seniorråd kan vi meget selv, men ikke alt. Derfor samarbejder vi med alle, der kan hjælpe med til at fremme forholdene for de ældre i Holbæk kommune.

Gennem et tæt samarbejde med de mange ældrepolitiske organisationer, foreninger og brugerråd får vi en væsentlig indsigt i, hvilke ting der rører sig i kommunen og specielt blandt de ældre medborgere.

Det er grundlaget for, at vi kan være med til at forbedre forholdene for de ældre og komme med de bedste og rigtige råd.

Danske senior- og ældreråd

Seniorrådet i Holbæk kommune er en del af Danske ældreråd, som er en landsorganisation for de lovbefalede ældre- og seniorråd i Danmarks 98 kommuner.

Organisationen varetager ældre - og seniorrådenes interesser overfor regering, folketing og centrale samarbejdspartnere og arbejder med at styrke og videreudvikle ældre - og seniorrådene i deres lokale virke for en ældrepolitik, der bidrager til at alle ældre kan få et godt liv.

Regionsældrerådet i Region Sjælland

Regionsældrerådet har siden 2006 fungeret som samarbejdsform for alle region Sjællands ældre- og seniorrådsrepræsentanter.

Regionsældrerådet er ikke forankret lovmæssigt, men er en samarbejdsform, der skal søge at fremme ældre borgeres interesser på de områder, der hører under Regionen - primært sundhedsvæsen og trafikområdet.

Sammen står vi stærkere

De enkelte medlemmer af Seniorrådet i Holbæk Kommune er repræsenteret i mange udvalg, blandt andet brugerrådene ved de aktive centre, folkeoplysningsudvalget, integrationsudvalget, § 18-udvalget med flere.

Vi er derfor glade for det tætte positive samarbejde vi har med andre, fordi det bidrager til, at Seniorrådet bliver stærkere, når vi deltager i inspirerende fællesskaber.

Endvidere samarbejder Seniorrådet med Faglige Seniorer, Pensionistforeninger og Ældresagen.

Senest opdateret 14-03-2024