Spring til indhold

Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen består af 31 valgte politikere og er kommunens øverste myndighed og ledende organ.

Kommunalbestyrelsens medlemmer

Kommunalbestyrelsesmøder

Dagsordener og referater

Web-tv fra kommunalbestyrelsesmøder

Møder i 2021

 • Onsdag den 20. januar (pga. Covid-19 afvikles mødet virtuelt. Mødet kan følges på KommuneTV)
 • Onsdag den 24. februar (pga. Covid-19 afvikles mødet virtuelt. Mødet kan følges på KommuneTV)
 • Onsdag den 17. marts (pga. Covid-19 afvikles mødet virtuelt. Mødet kan følges på KommuneTV)
 • Onsdag den 21. april (pga. Covid-19 afvikles mødet virtuelt. Mødet kan følges på KommuneTV)
 • Onsdag den 19. maj (pga. Covid-19 afvikles mødet uden tilhørere og dermed uden spørgetid. Pressen har adgang. Mødet kan følges på KommuneTV)
 • Onsdag den 16. juni (pga. Covid-19 afvikles mødet uden tilhørere og dermed uden spørgetid. Pressen har adgang. Mødet kan følges på KommuneTV)
 • Onsdag den 25. august 
 • Onsdag den 1. september: 1. behandling af budget
 • Onsdag den 22. september 
 • Onsdag den 13. oktober: 2. behandling af budget
 • Onsdag den 27. oktober
 • Onsdag den 24. november
 • Onsdag den 8. december: konstituerende møde
 • Onsdag den 15. december 

Kommunalbestyrelsens ordinære møder holdes klokken 18.00 i byrådssalen på Det gamle rådhus, Rådhusvej 1 i Holbæk. 

Bemærk, at der ikke er spørgetid ved møderne de sidste tre måneder før kommunalvalget og de første to måneder efter valget. Se regler for spørgetid  

Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram

Et bredt flertal i kommunalbestyrelsen har godkendt Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2020+. Programmet sætter retningen for de kommende års politiske prioriteringer i Holbæk Kommune.

Læs mere om Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram

Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægten beskriver blandt andet, hvilke udvalg kommunen har nedsat, deres arbejdsopgaver samt hvilke opgaver borgmesteren varetager.

Læs Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune

Forretningsorden

Forretningsordenen beskriver blandt andet regler for kommunalbestyrelsens arbejde, herunder indkaldelse til møder, vedtagelse af dagsordener og afstemning.

Læs Forretningsordenen for Holbæk Kommune

Regler for spørgetid

Der er spørgetid efter kommunalbestyrelsens ordinære åbne møde, dog ikke de sidste tre måneder før kommunalvalget og de første to måneder efter valget.

Læs reglerne her

Medlemmer

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune består af 31 medlemmer. Her kan du finde navne, telefonnumre og e-mailadresser på de enkelte medlemmer.

Book en politiker

Politikerne vil gerne snakke med dig! Hvis du gerne vil snakke med dem om din sag, kan du booke en politiker til at komme ud i dit lokalområde, på din skole, din uddannelsesinstitution, forening eller andet.

Borgerforslag

Her kan du som borger i Holbæk Kommune oprette og støtte forslag, som du ønsker at kommunalbestyrelsen skal drøfte.


Feedback

Sidst opdateret

28.11.2021

Ansvarlig redaktør

Karen Breiner

Politisk mødekalender

Vederlag

Medlemmerne af kommunalbestyrelsen har ret - og pligt - til at modtage økonomisk vederlag for arbejdet i kommunalbestyrelsen og kommunalbestyrelsens udvalg.

Se de vederlag, kommunalbestyrelsens medlemmerne får i 2021

Medlemmerne af kommunalbestyrelsen kan desuden modtage vederlag for andre hverv, for eksempel nogle bestyrelsesposter. Herunder kan du se, hvor meget medlemmerne modtager for de andre hverv, de er udpeget til af kommunalbestyrelsen eller administrationen.

Se de vederlag for andre hverv, kommunalbestyrelsens medlemmer modtager

Partistøtte