Ældreboliger og plejeboliger

Ældreboliger Tølløse

Hvis du med alderen får brug for en ny bolig, for at bedre kunne klare dig i hverdagen, er det muligt at få hjælp hos kommunen.

I ældre- og plejeboliger kan du bo permanent, mens du kun kan få midlertidigt ophold i en aflastningsbolig.

Hvis du ønsker at få en bolig, skal du altid kontakte visitationen. Du kan se kontakt oplysninger i boksen på denne side.

Du kan læse mere om boligtilbuddene i vores kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp.

Ældrebolig

En ældrebolig er for dig, der har varige funktionsnedsættelser, og som får hjælp til at klare hverdagen. Boligerne er indrettet med lette adgangsforhold, og ofte vil du have jævnaldrende naboer. Det er hjemmeplejen eller en privat leverandør, der giver dig hjemmepleje.

Du skal godkendes af visitationen for at få en ældrebolig. Du kan få en ældrebolig hvis:

  • Du har varige funktionsnedsættelser og at du er bevilget personlig og/eller praktisk hjælp
  • Et boligskifte kan betyde en væsentlig forbedring af dine muligheder for at klare din hverdag uafhængigt af andre

Hvis du ikke kan godkendes til en ældrebolig, kan du blive skrevet op til en ældrevenlig bolig med kommunal anvisning. Disse boliger ligger typisk i almene boligafdelinger, men egner sig til ældre.

Hvis du er interesseret i en ældrevenlig bolig, kan du kontakte Boligkontoret på boligkontoret@holb.dk eller telefon: 72 36 36 36.

Plejebolig

Plejeboliger er boliger i et plejecenter, også kendt som plejehjem. Plejeboligen er for dig, der har brug for omsorg og pleje flere gange om dagen, da der altid er personale i nærheden. Du skal godkendes af visitationen for at få en plejebolig.

Midlertidigt ophold (aflastning)

Et midlertidigt ophold er for dig, der har svær fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og har behov for at genvinde kræfterne for at igen kunne klare hverdagen. 

Et midlertidigt ophold kan kun tilbydes for en begrænset periode, som hovedregel højst tre uger. Du kan kontakte visitationen, hvis du ønsker at vide mere.

Kontakt Visitation

Visitation
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
Tlf. 72 36 36 36

Visitationen kan kontaktes dagligt mellem kl. 8.00 - 13.00.

Der er lukket i weekender og helligdage.

Senest opdateret 11-04-2024