Midlertidigt ophold

Et midlertidigt ophold er for dig som har svær fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

I Holbæk Kommune kan du som borger blive visiteret til et midlertidigt ophold, hvis du har svær fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og du og din ægtefælle eller samlever har behov for at genvinde jeres kræfter til igen at kunne klare hverdagen sammen. 

Et midlertidigt ophold kan også være med til at fremme dine muligheder, for at du kan klare din hverdag uafhængigt at andre.

Hvordan får jeg tildelt et midlertidigt ophold: 

Et midlertidigt ophold tildeles når:

 • Hvis du har svær fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
 • Når indlæggelse på sygehus kan forebygges
 • Når du har behov for en rehabiliterende indsats efter en indlæggelse, hvor dit behov ikke kan tilgodeses i dit hjem
 • Når du efter funktionstab har brug for en rehabiliterende indsats, så du igen kan klare dig i dit hjem, og hvor dit behov ikke kan tilgodeses i dit hjem
 • Når du har behov for pleje og omsorg, mens din fremtidige boligsituation afklares
 • Når du har behov for pleje og omsorg i den sidste livsfase, hvor tilstrækkelig tryghed i plejen ikke kan skabes i dit hjem og/eller hospice ikke er en mulighed.

Du kan kontakte visitationen, hvis du mener, at du opfylder betingelserne.

Praktiske forhold ved et midlertidigt ophold

Hvis du er blevet visiteret til et midlertidigt ophold, vil der være nogle praktisk oplysninger, som du vil blive orienteret om.

Du vil blandt andet blive informeret om:

 • Ankomst
 • Indretning
 • Hvad skal jeg medbringe, herunder tøj, toiletsager, medicin og sundhedskort
 • Hjælpemidler
 • Hvad skal jeg ikke medbringe
 • Værdigenstande
 • Måltider
 • Transport til og fra det midlertidige ophold

Du vil også blive informeret om hvem din kontaktperson som du og din familie vil blive tilknyttet til imens du bor på et midlertidigt ophold. 

Her kan du læse mere om de praktiske forhold ved et midlertidigt ophold

Senest opdateret 10-04-2024