Dagcentre

Du har mulighed for at få et ophold på et dagcenter. Det kan lade sig gøre, hvis du af psykiske eller sociale grunde ikke kan lave hverdagsaktiviteter eller have et netværk, der opfylder dine behov.

Hvem kan få et ophold?

Du skal kontakte Visitationen i kommunen, hvis du er interesseret i at få ophold på dagcentre. Du kan få 1-3 ophold om ugen, som enten er hele eller halve dage. Du kan få dagophold på et center, hvis:

  • du har svær fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og du og din samlever har brug for hjælp og støtte til at klare hverdagen sammen
  • du har svær fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale udfordringer, der betyder, at du har brug for hjælp og støtte til at klare hverdagen alene 

Aktiviteter

På dagcentrene lægges vægt på muligheden for deltagelse i forskellige aktiviteter i samvær med andre. Det kan eksempelvis være:

  • Læsegrupper
  • Motion og bevægelse
  • Musik og sang
  • Spilaktiviteter
  • Håndarbejde

Der er brugerråd i dagcentrene. Brugerrådene planlægger løbende aktiviteter, som du kan deltage i. Du kan se info i opslag hos det enkelte center.

Du kan også læse om hjælp og pleje i Administrationsgrundlag Ældreområdet

Dagcentre

Senest opdateret 04-04-2024