Tysingehave dagcenter

I dagcentret på Tysingehave har du mulighed for både at dyrke motion og nyde socialt samvær. I dagcenteret holdes der bl.a. forskellige arrangementer i løbet af året.

Information om dagcentret

Tysingehave Dagcenter er unikt og banebrydende på sit felt, ved at være det andet danske offentlige private partnerskab, et såkaldt OPP, indgået mellem Danske Diakonhjem og Holbæk Kommune. Danske Diakonhjem er enstrenget i sin kommunikation, gennemsigtighed, sammenhængende i sit kristne livsmenneske- og værdisyn som afspejles i plejen - og omsorgen til borgeren.

Dagcenteret ligger på Sønderstrupvej 26, 4340 Tølløse. Du kan kontakte os ved at ringe på telefonnummer 59 21 18 00

Fysiske rammer

Dagcenteret er beliggende på et let bakket terræn med skov, mark og regnvands sø på en grund vest for Sønderstrupvej. Dagcenteret er nybygget og åbnede d. 1. marts 2017.

Dagcenteret består af en åben cafedel, en samlingssal og et fleksibelt samlingsrum på stueplan. På 1. sal forefindes fitnessrum,wellnessrum, slyngestue og reminiscens rum. Vi har hvilerum med mulighed for liggende hvil med brug for enten stålift eller hængelift samt også mulighed for brug af lift til toiletbesøg.

Aktiviteter og Brugerråd, herunder hvad brugerrådet tilbyder af aktiviteter

Dagcenteret har fokus på rehabilitering, der skal være rummelighed og mangfoldighed for dig som borger. Dine ressourcer skal bruges, bevares og trænes, så også hverdagen i dit eget hjem kan give mere udbytte og livskvalitet.

Der er mulighed for, at deltage i forskellige aktiviteter, både individuelt men også i små hold. Dagene startes altid med kaffe og sang.

Nogle af de aktiviteter som du kan deltage i er bl.a.:

  • Kortspil
  • Banko
  • Stolemotion
  • Strikkeklub
  • Boldcasino
  • Kreativt værksted
  • Gåtur/ Film

Hver måned uddeles der et beboerblad, hvori der også er en aktivitetskalender, som giver overblik over den næste måneds aktiviteter og tilbud.

på Tysingehave har man lagt vægt på at skabe genkendelighed tryghed og overskuelighed, da man ser at flere og flere borgere nu og i fremtiden rammes af demenssygdomme. I dagcenteret er der uddannet personale som kan imødekomme de mange forskellige behov, der kan opstå ved følge af demenssygdom. Der er ligeledes tænkt på, at de fysiske rammer er tilstede samt har vi et specifik gruppetilbud til borgere med dement.

"Dagcentret skal være et rart sted at være - og have været"

 

Senest opdateret 07-11-2023