Hjemmehjælp

Vi ønsker, at alle borgere har en god dagligdag. Hvis du får brug for praktisk eller personlig hjælp, kan du derfor få det gennem os. Du skal kontakte visitationen i kommunen.

Information

  • Du kan få praktisk hjælp, personlig hjælp eller sygepleje
  • Hvis du er interesseret, skal du kontakte visitationen - du kan se kontaktoplysninger i boksen på denne side
  • Vi har fokus på dine ressourcer, ønsker og valg

Formålet med hjemmehjælpen

  • At fremme dine muligheder for at blive selvhjulpen
  • At lette den daglige tilværelse og eventuelt forbedre din livskvalitet

Indsats

Den hjælpende indsats bliver skabt i samspil med dig. Vi har derfor et stort fokus på dialog og indsatser, der tager hensyn til dine behov.

Indsatsen skaber rammerne for at leve et godt liv, hvor der er plads til udvikling og individuelle ønsker. Vi arbejder med omsorg, forebyggelse, sundhed og generhvervelse af færdigheder.

Der er ens tilbud om muligheder for hjælp til at borgere. Disse tilbud tager hensyn til din blufærdighed, dine vaner og din levevis.

Du kan læse mere i kvalitetsstandard om personlig pleje og praktisk hjælp.

Senest opdateret 07-11-2023