Hjælp i dagtilbud og skoler

Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) tilbyder dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune rådgivning og vejledning for at understøtte inkluderende fællesskaber.

Hjælp i dagtilbud og skoler

Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) tilbyder dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune rådgivning og vejledning for at understøtte inkluderende fællesskaber, så flest mulige børn og unge lærer noget, trives og er en del af et fællesskab.

Henvendelse til PPR sker som udgangspunkt via dagtilbud eller skole.

Er du bekymret for dit barn i dagtilbud og skole, skal du i første omgang tage kontakt til dagtilbuddet / skolen, hvor I så sammen vurderer, hvorvidt PPR skal involveres. Derudover kan PPR kontaktes på telefon 72 36 36 36.

Ønsker du at kende rammerne for samarbejdet mellem PPR og dagtilbud og skoler, så kan du læse yderligere på: Samarbejd om alle børn 

Specialundervisning og specialundervisningstilbud

I Holbæk Kommune visiteres til specialundervisning og specialundervisningstilbud via den skole, barnet er tilknyttet. Så er du bekymret for dit barn, og tænker, at der måske kunne være brug for specialundervisning eller et specialundervisningstilbud, skal du i første omgang tage kontakt til skolen, hvor I så sammen vurderer, hvorvidt PPR skal involveres.

Støtte i dagtilbud

I Holbæk Kommune vurderes behovet for støtte i dagtilbud ude i de fire dagtilbudsområder. Er du bekymret for dit barn, og tænker, at der er brug for noget særligt, skal du i første omgang kontakte dagtilbuddet, hvor i så sammen vurderer, hvem som skal involveres.

Senest opdateret 11-03-2024