Grundlag for samarbejdet

Læs om Holbæk Kommunes Børne- og Ungepolitik og de tre bærende principper for samarbejdet.

Samarbejdet om alle børns læring og trivsel tager afsæt i kommunens Børne- og Ungepolitik.

Læs Børne og ungepolitikken her 

Principper for samarbejdet

Samarbejdet bygger på 3 principper: 

 • Barnet og familien er en del af løsningen
 • Vi følger op på, om indsatsen virker
 • Indsatserne er prioriterede, sammenhængende og meningsgivende for barnet 

Barnet og familien er en del af løsningen

Ved dette princip forstår vi at:

 • Barnet og familien skal inddrages så tidligt som muligt og så meget som muligt
 • Alting skal ikke være afklaret, inden vi går i dialog med familien
 • Barnet og familien skal i videst muligt omfang være med til at finde løsningerne og ikke kun deltage i løsningen
 • Vi skal have fokus på, hvad barnets og familiens bud på udfordringen er og at barnet og familien skal inddrages i de dele, som er meningsfulde for dem.

At se barnet og familien som en del af løsningen stiller krav til os fagpersoner. Vi skal i højere grad se os selv og hinanden som hjælpere for barnet og familien, end som de fagpersoner der sidder med løsningen på udfordringen. 

Vi følger op på, om indsatsen virker

Ved dette princip forstår vi:

 • Der bliver sat tydelige og konkrete mål for barnets udvikling
 • Der er en systematik, der dokumenterer udvikling i forhold til de/den konkrete indsats
 • Der er mod til at ændre/justere indsatser/praksis, når noget ikke virker

Vi skal hele tiden have fokus på, hvilke mål der arbejdes med, hvilke handlinger og indsatser der skal til, for at målet nås og hvem der er ansvarlige for hver handling. Det er samtidig vigtigt at målet bliver et fælles mål, som barnet og familien kan se sig selv i og som alle arbejder sammen om at nå.

Indsatserne er prioriterede, sammenhængende og meningsgivende for barnet

Ved dette princip forstår vi:

 • Indsatserne prioriteres i forhold til hinanden og der bliver arbejdet med det, som er muligt og det som er mest relevant (prioriterede)
 • Viden om og fokus på, hvad vi hver især kan og på de samlede indsatser i familien (sammenhængende)
 • Familien oplever sig taget godt af og at indsatsen gør en forskel (meningsgivende)

Når de relevante fagpersoner sidder sammen med barnet og familien for at finde de bedste løsninger, skabes de bedste forudsætninger for at de indsatser, som findes i fællesskab også prioriteres, er sammenhængende og meningsgivende for barnet.

Senest opdateret 23-05-2023