Samarbejde om skolefravær

Alle skoledage er vigtige! Derfor arbejder Holbæk Kommune fokuseret på at nedbringe skolefraværet på alle kommunens skoler. Her kan du læse om hvordan vi samarbejder om at nedbringe fraværet og højne elevers trivsel.

Hvad kan vi gøre

Skolerne i Holbæk Kommune samarbejder med Børn, Unge og Familier om en målrettet indsats for at forebygge og håndtere skolefravær til gavn for alle elever i Holbæk Kommune.

Indsatsen går ud på så tidligt som muligt at opdage, hvis en elev er kommet i mistrivsel og begynder at vise tegn på ikke at ville i skole. Forældre kan fx opleve at deres barn ofte har sygdomssymptomer som ondt i maven, hovedpine eller kvalme.

For at forældre og skole så tidligt som muligt kan hjælpe barnet, er det vigtigt at fraværet blive registreret, så skolen kan igangsætte en indsats.

Nedenfor kan du se en model for, hvordan arbejdsgangen ser ud, når et barn viser tegn på mistrivsel i form af skolefravær.

 Herunder finder du mere information om, hvordan samarbejdet om skolefravær ser ud, samt hvilke konkrete metoder skole og forældre kan benytte sig af.  

Se Guide til arbejdsgang ved fraværssager

Se Vejledning til konkrete metoder til skole og forældre

Se skabelon til ”Vi ses i morgen” - mappe 

Regler om fravær

Det er lovpligtigt for alle kommunale skoler at registrere deres elevers fravær. Fravær registreres som enten ”sygefravær”, ”lovligt fravær” eller ”ulovligt fravær”. Det er forældrene der giver skolen besked, hvis deres barn er syg. Giver forældrene ikke skolen besked herom, vil fraværet blive registreret som ulovligt. Lovligt fravær er fravær, der er givet tilladelse til fra skolens ledelse.

Hvis en elev har 10% ulovligt fravær i et kvartal skal skolen informere forældrene om fraværet og samtidig informere om at skolen er forpligtet til at sende en underretning, hvis elevens ulovlige fravær når 15 % i indeværende kvartal. Oftest vil der i lang tid inden fraværet når 10% have været etableret dialog mellem forældre, elev og skole om fraværet og hvad der ska til, for at vende fraværet til øget fremmøde.

Infobrev til forældre til børn med 10% ulovligt fravær (dansk)

Infobrev til forældre til børn med 10% ulovligt fravær (engelsk)

Infobrev til forældre til børn med 10% ulovligt fravær (tyrkisk) 


Hvis en elev har mere end 15% ulovligt fravær i kvartalet er skolen forpligtet til at underrette kommunen med henblik på, at der kan trækkes i børnechecken i det kommende kvartal.

Se skema til underretning om ulovligt fravær

Se vejledning til skoler for registrering af fravær

Senest opdateret 01-01-2024