Velkomstfolder "Velkommen i Folkeskolen i Holbæk kommune"

Her kan du læse og få højtlæst folderen "Velkommen i folkeskolen'.

Skolestart

Første skoledag i 2024 er torsdag d. 8. august, og alle forældre vil modtage en indbydelse til første skoledag. Skoleindskrivningen åbner 1. oktober 2023. Denne folder informerer dig om skoleindskrivningen.

Holbæk Kommunes folkeskoler

I Holbæk Kommunes skoler er der en tæt sammenhæng mellem børnehaveklassen (0.kl.), 1., 2. og 3. klasse. Disse klassetrin kaldes samlet også for indskolingen.
 
I indskolingen deltager pædagoger i dele af skoletiden, og lærere deltager i en del af timerne i børnehaveklassen.
 
Der er pasningsgaranti før og efter undervisningstiden i en kommunal fritidsordning med forældrebetaling.
 
Er dit barn tilmeldt SFO, er det som udgangspunkt indskrevet pr. 1. august, og på skoler med før-SFO er det som udgangspunkt pr. 1. maj. Du vil modtage information fra dit barns skole om, hvad startdatoen er.
 
Husk at udmelde dit barn fra sit dagtilbud inden tilmelding til SFO.
 
Udmeldelse af dagtilbud og indmeldelse i SFO kan foretages via ’Selvbetjening’ (den grønne boks øverst på siden) på holbaek.dk/skolestart

Hvordan foregår indskrivningen?

Du skal benytte den digitale indskrivning på kommunens hjemmeside både ved indskrivning til folkeskoler og til private skoler. Den digitale indskrivning kræver NemID/MitID.
 
Du kan i perioden fra 1. oktober 2023 - 15. januar 2024 skrive dit barn op til skole via kommunens hjemmeside holbaek.dk/skolestart
 
Ønsker du at besøge skolerne, kan du på kommunens hjemmeside holbaek.dk/skolestart finde info og datoer for skolernes skolestarts-arrangementer og velkomstmøder, som vi vil anbefale, at du deltager i.
 
Som forælder har du som udgangspunkt krav på at få dit barn optaget på skolen i det distrikt, hvor barnet bor. Består distriktsskolen af flere skoleafdelinger, kan du ønske at få dit barn optaget på en bestemt skoleafdeling i skoledistriktet. Skolen vil i videst mulige omfang forsøge at imødekomme ønsket, men kan ikke på forhånd garantere en plads. Det afhænger af, hvor mange forældre, der ønsker deres barn indskrevet på den pågældende skole. På kommunens og skolernes egne hjemmesider kan du læse mere om områderne og hver enkelt skole.
 
Indskriver du dit barn på distriktsskolen, får dit barn automatisk en plads på skolen. Du får senest 1. marts 2024 besked om, på hvilken skole dit barn har fået plads.

Frit skolevalg

Ønsker du, at dit barn bliver optaget i en anden folkeskole end der, hvor det bor, er der frit skolevalg i Holbæk Kommune. Det er dog som udgangspunkt ikke muligt at komme i en klasse uden for eget distrikt, hvis der i forvejen er 24 elever eller flere i klassen. 
 
Benytter du dig af frit skolevalg, kan du forvente at få svar fra skolen senest 1. marts 2024, hvis dit skoleønske ikke bliver opfyldt.
 
Hvis dit barn bliver indskrevet på en anden skole uden for det skoledistrikt I bor i, har barnets søskende også ret til at blive optaget på skolen.

Det siger lovgivningen

I Danmark er der undervisningspligt og ikke skolepligt. Det betyder, at forældre selv bestemmer, om deres barn skal gå i én af kommunens skoler eller følge en anden form for undervisning.
 
Folkeskolen begynder med børnehaveklassen (0.kl.), og der er ti års undervisningspligt.
 
Barnets undervisningspligt begynder i august i det kalenderår, hvor det fylder seks år. Det betyder, at alle børn født i 2018 skal begynde i børnehaveklasse eller på anden måde modtage undervisning fra august 2024.
 
Folkeskoleloven giver også mulighed for, at børn født i 2019 kan optages i en børnehaveklasse, så længe de fylder fem år før 1. oktober 2024.

Tvivl om dit barns skoleparathed?

Ønsker du dit barns skolegang udsat et år, er det skolelederen, der skal give tilladelse til det.
 
Skoleleder vil træffe afgørelsen på baggrund af en dialog mellem forældre, børnehus og PPR som har tale- og hørepædagoger og psykologer ansat.
 
En afgørelse om at udsætte dit barns skolestart kan ikke ske uden din tilladelse. Du har som forælder altid krav på at få indsigt i de sagsakter, kommunen bygger afgørelsen på.
Senest opdateret 17-08-2023