Skolestart 2024

Alle børn født i 2018 skal begynde i 0. klasse eller på anden vis følge undervisning fra 8. august 2024. Du kan skrive dit barn op til 0. kl. her på siden. Du kan også læse mere om frit skolevalg.

Skoleindskrivning i skoleåret 2024-25 for børn der er født i 2018, er åben fra den 1. oktober 2023 til den 15. januar 2024

Alle forældre med børn i skolestarts-alderen vil modtage folderen "Velkommen i folkeskolen i Holbæk". Du kan se folderen via linket herunder, eller du kan læse teksten fra folderen længere nede på siden.

Pjecen Velkommen til folkeskolen

Skoleindskrivning

Skoleindskrivning foregår som udgangspunkt digitalt. Har du valgt et privat skoletilbud til dit barn, skal du også benytte den digitale skoleindskrivning. 

Skal dit barn indskrives på et andet klassetrin end 0. kl., skal du tage kontakt til distriktsskolen. På siden Find skoler kan du se hvilken distriktsskole dit barn hører til.

Skoleindskrivning

Kontakt til skolerne

På skolernes hjemmesider kan du læse om skolernes arrangementer i forbindelse med skolestart, ligesom du kan finde deres kontaktoplysninger. Du finder vej til skolernes hjemmesider ved at benytte linket herunder.

Skolernes hjemmesider

Undervisningspligt

I Danmark har vi undervisningspligt. Undervisningen skal senest skal begynde i august, det år barnet fylder 6 år. Barnet tilbydes plads på den lokale folkeskole i det skoledistrikt, hvor barnet har bopælsadresse.

Hvis dit barn skal gå på en anden skole

Det er muligt at vælge en skole, der ligger uden for det skoledistrikt, barnet bor i. I så fald skal du kontakte skolelederen på den skole, hvor du ønsker dit barn indskrevet Det gælder både, hvis der er tale om privatskoler og folkeskoler i andre skoleområder eller kommuner. Dog skal du huske, at du stadig skal indskrive dit barn til skolestart.


Læs mere om reglerne for frit skolevalg.

Udsat skolestart

Hvis du ønsker at søge om udsættelse af dit barns skolegang, skal du kontakte skolelederen på den skole, dit barn hører til. Det er skolelederen, der skal tage stilling til, om det kan lade sig gøre. Der skal være særlige forhold, der gør sig gældende, for at et barns skolestart kan udskydes.

Senest opdateret 26-10-2023