Bekæmpelse af rotter

Rotter må kun bekæmpes med kemiske midler af autoriserede eller bemyndige personer eller personer, der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar. Det indebærer, at der ikke må udleveres rottegift til borgere, og at ikke autoriserede personer ikke må være i besiddelse af rottegift. Overtrædelse kan straffes med bøde.

Det er tilladt at foretage privat rottebekæmpelse i Holbæk kommune hvis man er autoriseret R1 eller R2 rottebekæmper.

Læs på Miljøstyrelsens hjemmeside om autorisationer og certificering til forebyggelse og rottebekæmpelse

Senest opdateret 07-11-2023