Gebyr for rottebekæmpelsen

Gebyr for rottebekæmpelse opkræves på baggrund af en ejendommes areal. Gebyrets beregnes som en sats  pr. bebyggede antal kvadratmeter. I 2024 betaler en grundejer 0,63 kr. pr. bebygget kvadratmeter.

Alle grundejere skal betale for rottebekæmpelse, også selvom du som grundejer har en privat sikringsordning.

Såfremt der ved et tilsyn konstateres fejl og mangler (kloakbrud m.m.) inde på grundejers egen matrikel, er det på grundejeres egen regning at disse udbedres, hvis der ikke er tegnet en forsikring, der dækker.

Senest opdateret 07-11-2023