Gode råd for forebyggelse af rotter

Du kan gøre mange ting for at vanskeliggøre rotternes trivsel ved forskellige foranstaltninger. Ved at være opmærksom på de forhold der tiltrækker rotter, kan du nemlig selv være med til at gøre en forskel på, om rotterne har gunstige levemuligheder på din egen bolig.
 

Undgå fuglefordring, så vidt muligt
Lad være med at strå løse korn direkte på jorden. Det er i en god hensigt at vi fodre fuglene, men rotterne bliver også tiltrukket af maden.

Sikring af hønsegårde og kaninbure mv.
Det er vigtigt at bruge fintmasket hønsenet ved bunden af hønsegården og bure. 60 centimeter fra jord og op, kan gøre en forskel. Almindeligt hønsenet holder hønsene inde i gården, men holder ikke rotterne ude. De kan komme igennem åbninger på 20 mm.
Det er også en god ide, at intervalfodre hønsene. Dvs. sætte foderet frem i 15- 30 minutter og derefter tage det væk. Så ligger det ikke på jorden og tiltrækker rotterne.

Sikring af spiseligt foder 
Sørg for at opbevarer dyrefoder, evt. fugle- og græsfrø i lukkede beholdere, hvis det er placeret udendørs i f.eks. udhuse og garager.

Læg ikke forarbejdede madvarer i kompostbeholderen

Vær opmærksom på evt. opholdssteder for rotterne
Rotter uden for huset vælger typisk brændestakke, kompostbeholdere og f.eks. ophobet byggemateriale at opholde sig i.

Affaldsstativer skal sikres mod rotter
Har affaldscontaineren bundprop, skal denne altid være monteret.

Undgå tæt vegetation, materialer etc. op ad husmure/bygninger
Rotter klatre gerne op ad bevoksning ved muren og op i tagudhænget. Dermed kan de også få adgang til lofter på boliger.

Ydermure, sokler og tage skal være intakte
Rotter har som sagt kun brug for åbninger/sprækker over 2 cm for at komme ind.

Sørg for intakte ventilationsriste i sokkel og mur

Undgå åbenstående kældervinduer eller sørg for sikring af vinduer med net

Sikring af kloak og afløb er tætte
Tjek samlebrønde med jævne mellemrum: Grus eller jord i bunden tyder på en defekt. Huller i jorden uden opgravet jord, eller sammensunkne fliser kan være tegn på kloakbrud.

Faldstammeudluftninger skal være forsynet med vakuumventil og evt. metalnet

Tagnedløb skal udmunde under rist eller dæksel

Afløbsriste i boligen skal være fastskruede

 
Senest opdateret 07-11-2023