Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune har lavet en handlingsplan, som beskriver de tiltag og initiativer i den forebyggende og bekæmpende indsats over for rotter, som vi vil have fokus på i årene 2023-2026.

Indsatserne i handlingsplanen er:

 • Sikring af effektiv rottebekæmpelse
  For en effektiv rottebekæmpelse skal kommunen sikre, at der reageres hurtigt på en anmeldelse, at den udføres af fagligt kvalificerede rottebekæmpere, at årsagen til rottetilholdet findes og at det sikres, at problemet bliver løst.
 • Kommunikation og information til kommunens borgere
  Borgere og virksomheder skal mødes af den kommunale rottebekæmpelse i en positiv dialog omkring bekæmpelsen på deres ejendom og føle sig velinformeret om bekæmpelsesforløbet.
  På kommunes hjemmeside skal borgerne og virksomheder kunne finde nødvendige og informative oplysninger vedr. den kommunale rottebekæmpelse.
 • Forebyggelse af rotteforekomst
  Borgere og virksomheder skal vejledes om effektiv forebyggelse, renholdelse og sikring af egen ejendom.
  Administrationen sikrer, at der sker den nødvendige håndhævelse og besigtigelser i samarbejde med rottebekæmperne.

I handlingsplanen beskrives desuden:

 • Grundejeres og kommunens ansvar ifølge lovgivningen
 • Registreringen af rottebekæmpelsen
 • ressourcer afsat til rottebekæmpelsen
 • bekæmpelsesmetoder
 • tilsyn

Rotte handlingsplan

 

Senest opdateret 07-11-2023