Skimmelsvamp

Skimmelsvamp vokser i naturen og spreder sig ved at frigive millioner af sporer til luften.

Hvad er skimmelsvamp

Når de rette vækstbetingelser er til stede, vil sporene spire og spredes.

Skimmelsvampeangreb kan opstå, hvor der er fugt til stede, organiske produkter og varme. Skimmel i boliger kan være en medvirkende årsag til, at beboeren kan udvikle astma og allergi. Skimmelsvamp kan skyldes flere forskellige faktorer:

 • Manglende vedligeholdelse af boligen
 • Utidssvarende konstruktion
 • Beboerens adfærd (f.eks. manglende udluftning)
 • Ofte er skimmelsvamp en kombination af flere faktorer.

5 gode indeklimavaner:

 • Luft ud hver dag - mindst 2 x 10 minutter
 • Fugt skal ud - tænd emhætten, når du laver mad
 • Tør gulv og vægge af efter bad og luft ud
 • Tør ikke tøj indendørs - så vidt muligt
 • Opvarm alle rum til 20 grader

5 trin til at fjerne skimmelsvamp i din bolig:

 • Find årsagen til skimmelsvampen
 • Fjern årsagen
 • Rens overflader med desinficerende rengøringsmidler
 • Hold øje med om skimmelsvampene kommer igen
 • Kontakt udlejer og få hjælp og vejledning

Dit ansvar som beboer

Høj luftfugtighed i boligen kan skyldes manglende opvarmning, for lidt udluftning eller at du tørrer tøj indendørs. Hvis skimmelsvampen er opstået som følge af forkert brug af boligen, har du selv pligt til at fjerne den.

Det er derfor vigtigt, at du gør grundigt rent, lufter godt ud og holder samme temperatur i alle rum. Tjek også at aftrækskanaler og ventiler fungerer og er rene.

Hvis du bor til leje

Hvis du har mistanke om at skimmelsvampen skyldes fejl ved bygningskonstruktionen eller manglende vedligeholdelse, skal du kontakte din udlejer.

Hvis ejer ikke gør noget ved problemet, kan du indbringe sagen for Beboerklagenævnet (lejemål i almene boligselskaber), Huslejenævnet (private lejemål) eller anmelde det til Vækst og Bæredygtighed i kommunen.
Vækst og Bæredygtighed har den kommunale tilsynspligt, som er bestemt ved lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Du kan også henvende dig til kommunen, for at få rådgivning omkring de muligheder du har som lejer.

Beboerklagenævn

Huslejenævn

Udlejers ansvar

Bygninger skal være sunde og sikre at opholde sig i. Derfor skal de løbende vedligeholdes. Det er ejeren, der har ansvaret for vedligeholdelsen.

Skimmelsvamp kan opstå på grund af fugt i konstruktionerne, f.eks hvis der er utætheder i tag, facader eller dampspærre, kuldebroer, fugt fra grunden, utætte installationer eller andet. Hvis skimmelsvamp skyldes sådanne fejl, er det udlejers ansvar af fjerne skimmelsvampen og årsagen.

Holbæk Kommune har pligt til at føre tilsyn med boliger og bygninger. Det betyder blandt andet, at kommunen skal reagere, hvis vi får oplysninger om at en bolig eller lokaler til ophold er angrebet af skimmelsvamp.

Lovgivning

Kommunens tilsynspligt er fastsat ved lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Åbn Lov om byfornyelse og udvikling af byer på Retsinformation her

 

Senest opdateret 13-05-2024