Bæredygtighed

Vi har fokus på bæredygtigt byggeri, både når vi bygger nyt og når vi renoverer.

Bæredygtigt byggeri

I budgetaftalen for 2021 fremgår det, at Holbæk Kommune vil tage ansvar for miljøet og klimaet, når vi realiserer anlægsinvesteringerne. Det skyldes, at byggeri og bygninger sætter et massivt fodaftryk på klimaet og klodens ressourcer, og her vil kommunen gøre sit til, at fodaftrykket mindskes.

Også i Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram for 2020+ er der fokus på den bæredygtige omstilling til en grønnere fremtid, herunder nævnes specifikt bæredygtigt byggeri.

Generelt kan du læse mere om, hvordan Holbæk Kommune arbejder med at blive mere bæredygtig

Bæredygtig kommune

Hvordan arbejder vi med det i praksis?

Der er potentiale gennem alle dele af en bygnings livscyklus, fx

  • Ved valg af byggematerialer ved opførelse
  • Reduktion af energiforbrug og bæredygtigt vedligehold i bygningens levetid
  • Øget sortering, bortskaffelse og genanvendelse af materialer

Derfor har vi i Vækst & Bæredygtighed igangsat en række udviklingsinitiativer, som på sigt forventes at bidrage til et mere bæredygtigt byggeri – og dermed er et væsentligt bidrag til at indfri potentialet i de tre punkter ovenfor.

DGNB-certificering

Alle nye kommunale byggerier certificeres efter bæredygtighedsstandarden DGNB.

DGNB-certificeringen er et godt redskab til at sikre et helhedsorienteret fokus på bæredygtighed i alle byggeriets faser. Det gælder både i designfasen, i valg af materialer og byggemetoder, når det kommer til konstruktion og helhedsøkonomi, eller hvis man for eksempel vil sikre et godt indeklima og en fornuftig driftsøkonomi. DGNB-kriterierne tager højde for det hele. Samtidig kan certificeringsværktøjet også bidrage til en mere lean byggeproces, fordi alt er tænkt ind fra start.

Du kan læse mere om DGNB på: Green Building Councils

Energirenovering

I kommunens eksisterende bygninger arbejder vi løbende med energirenovering og -optimering.
Vi laver energirenoveringer, bl.a. ved at udskifte belysningen, så vi dels får en energibesparelse og dels får et bedre indeklima.

Derudover arbejder vi på at konvertere bygningerne fra opvarmning med fossilt brændsel til varmepumper - dette vil ske løbende over de næste 3-4 år. Konverteringen indebærer samtidig en optimering af bygningerne, så de er optimale til varmepumpedrift. Varmepumper er en grøn energikilde, da vores el til varmepumper kommer fra vindmøller. Vi er i Holbæk Kommune Klimakommune - og det kan der læses mere om her

Holbæk Kommune aflægger hvert år grønt regnskab, i dette kan der læses mere om energiforbrug samt CO2 udledningen og hvor meget der spares pr. år. Målet er en reducering på 7% pr. år. Der kan læses mere om det her

Genanvendelse af byggematerialer

Gennem de senere år har Holbæk Kommune deltaget forskellige samarbejder vedr. muligheden for at øge graden af genanvendelse af byggematerialer.
Klik her for at læse mere om det

I 2021 påbegynder vi en bæredygtighedsanalyse knyttet til anlægsprojektet vedr. ny- og ombygning af et børnehus i Svinninge. Realdania yder støtte til projektet, som skal afdække potentialet for genanvendelse af byggematerialer. Forventningen er, at analysen også generelt kan pege på byggematerialer, som giver mening at genanvende – og på den måde kan analysen være et afsæt til en mere generel forøgelse af genanvendelse i kommunens byggeprojekter. Klik her for at læse mere om det

Senest opdateret 23-04-2024