Førtidspension

Personer med væsentlig og varig nedsat arbejdsevne kan blive tilkendt førtidspension.

Hvis du bliver indstillet til førtidspension eller seniorpension, bliver din sag efterfølgende forelagt Pensionsnævnet, som afgør din sag.

Læs mere om Pensionsnævnet her

Pensionen udbetales af Udbetaling Danmark.

Ansøg om førtidspension her

Læs mere om Førtidspension her - tilkendt efter 2003 (nye regler)

Læs mere om Førtidspension her - tilkendt før 2003 (gamle regler)

Senest opdateret 25-03-2024