Pensionsnævnet

Hvis du indstilles til førtidspension eller seniorpension, bliver din sag efterfølgende forelagt Pensionsnævnet.

Pensionsnævnets opgaver
Pensionsnævnet er en administrativ myndighed i kommunen, som af Kommunalbestyrelsen er bemyndiget til at træffes afgørelser i sager om førtidspension og seniorpension.

Hvem sidder i Pensionsnævnet?
Pensionsnævnet består af en afdelingsleder fra jobcentret samt en sagkyndig sagsbehandler.

Hvis du har spørgsmål til Pensionsnævnet, bedes du kontakte din sagsbehandler. 

 

Senest opdateret 25-03-2024