Borgerrådgivning

Borgerrådgiveren er til for dig som borger og privat erhvervsdrivende i Holbæk Kommune. Funktionen kan benyttes af borgere, virksomheder, organisationer m.v. i Holbæk Kommune.

Borgerrådgiveren er ansat direkte af kommunalbestyrelsen og adskilt fra kommunens administration. Derfor kan borgerrådgiveren give dig en uvildig rådgivning i sager mellem dig og kommunen.

Borgerrådgiveren kan hjælpe dig med følgende opgaver:

 • at forstå information, serviceniveau og afgørelser fra Holbæk Kommune
 • at klage over kommunens sagsbehandling, personalets adfærd, og hvordan praktiske opgaver bliver udført
 • at få rådgivning om dine juridiske rettigheder
 • hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage
 • at genoprette dialogen imellem dig og Holbæk Kommune, hvis den er gået i hårdknude
 • at finde og kontakte enheder og medarbejdere i Holbæk Kommune
 • at deltage som observatør ved møder med kommunen, hvis det giver mening for at genetablere samarbejdet

Borgerrådgiveren kan ikke hjælpe dig med følgende:

 • klager over det faglige indhold i afgørelser, som kommunen har truffet 
 • klager som andre klageinstanser tager sig af
 • sager der er afsluttet for mere end et år siden
 • sager om medarbejdernes ansættelsesforhold i kommunen
 • klager over politiske beslutninger, f.eks. serviceniveau

Kontakt Borgerservice, hvis du har brug for generel råd og vejledning

Formålet med borgerrådgiveren

 • styrke borgernes og de private erhvervsdrivendes retssikkerhed og sikre den service, de har krav på.
 • hjælpe borgerne og de private erhvervsdrivende gennem det kommunale system og sikre, at de bliver hørt.
 • gøre kommunen bedre til at betjene borgerne og de private erhvervsdrivende.

I de tilfælde hvor Holbæk Kommunes borgerrådgiver ikke kan hjælpe dig, henviser vi dig til andre rådgivere.

Bisidder

Røde Kors

Kontakt Kate Felby tlf.: 29 62 85 98, som formidler aftale med bisidder.

 

SIND – Landsforening for psykisk sundhed

Tlf. 70 23 27 50 eller mail: bisidder@sind.dk

(Bisiddere kan benyttes uden at være medlem)

 

Ældresagen

Kontakt Lars Christoffersen tlf.: 21 75 26 18.

(Bisiddere kan benyttes uden at være medlem)

 

Dansk Handicapforbund

Tlf.: 39 29 35 55

(Benyttelse af bisiddere kræver medlemskab)

 

Folketingets Ombudsmand

Gammeltorv 22, 1457 København K. Telefon: 33 13 25 12

Ombudsmanden behandler klager over forvaltningsmyndighedernes afgørelser og deres sagsbehandling samt behandling af borgerne.

 

Udlændingestyrelsen

Ryesgade 53, 2100 København Ø. Telefon: 35 36 66 00.

Læs mere på nyidanmark.dk

 

Institut for Menneskerettigheder

Wilders Plads 8K, 1401 København K. Telefon: 32 69 88 88. Mail: info@humanrights.dk

Læs mere på humanrights.dk

 

Styrelsen for Patientklager

Olof Palmes Allé 18 H,  8200 Aarhus N. Telefon: 72 33 05 00, dagligt 10-14.

Læs mere på stpk.dk

 

Region Sjælland

Alleen 15, 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 00. Mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk

 

 

Patientvejledningen

giver rådgivning m.v. om rettigheder som patient i sundhedsvæsenet. Telefon: 70 15 50 01 Man – fre kl. 9-13

 

Familieretshuset

Nørregade 2, 4100 Ringsted.  Telefon: 72 56 70 00  

Vedtægten for Borgerrådgiverens arbejde trådte i kraft den 28. oktober 2021

Vedtægt for borgerrådgiverens arbejde i Holbæk Kommune

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig.

Vi er dataansvarlige - sådan kontakter du os


Holbæk Kommune er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget. Du finder vores kontaktoplysninger herunder:


Holbæk Kommune
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
CVR-nr.: 29 18 94 47
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: post@holb.dk

 

Spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger


Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores informationssikkerhedskoordinator på isikkerhed@holb.dk eller tlf. 72 36 43 77. Hvis du sender følsomme eller private oplysninger, skal du bruge din digitale postkasse på borger.dk.

 

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger


Vi har indsamlet dine personoplysninger til:

• Borgerrådgivningens formål er at styrke dialogen mellem borgere eller virksomheder og Holbæk Kommune
• Bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed ved Holbæk Kommunes sagsbehandling og faktisk forvaltningsvirksomhed
• Rådgivning og vejledning i alle typer sager mellem borger og Holbæk Kommune
• Behandle klager ved borgers utilfredshed over Holbæk Kommunes sagsbehandling og personalets adfærd
• Gennemgå sager og afgørelser med og for borger
• Genoprette dialog og indgå i dialog med Holbæk Kommune på borgers vegne
• Deltage som observatør ved borgers møder med Holbæk Kommune

 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger


Lov om kommunernes styrelse § 65 stk.1 litra e.
Databeskyttelses forordningens art. 6 stk. 1 litra a, art. 6 stk. 1 litra e, art. 9 stk. 2 litra a, art. 9 stk. 2 litra g art 13 og 14.

 

Kategorier af personoplysninger


Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnr.
e-mail
flere typer kan forekomme

Fortrolige personoplysninger:
CPR
Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser
Flere typer kan forekomme

Følsomme personoplysninger:
Race eller etnisk oprindelse
Politisk overbevisning
Religiøs overbevisning
Filosofisk overbevisning
Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
Helbredsoplysninger, herunder misbrug af medicin, narkotika, alkohol m.v.
En fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

 

Modtagere af personoplysninger:


Borgerrådgivningen videregiver ikke dine personoplysninger til eksterne parter uden forudgående samtykke eller lovhjemmel.

 

Her stammer dine personoplysninger fra:


Dig selv

 

Opbevaring af personoplysningerne


Vi opbevarer dine personoplysninger i Holbæk Kommunes journalsystem.

 

Automatiske afgørelser


Automatiske afgørelser finder ikke sted.

 

Ret til at trække dit samtykke tilbage


Hvis du har givet samtykke til, at vi må indhente oplysninger om dig, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte borgerrådgivningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til, du har trukket dit samtykke tilbage. Vores behandling stopper først fra det øjeblik, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

 


Ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning, indsigelse og
dataportabilitet


Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, og en række yderligere informationer (indsigtsret).

Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere korrekte (ret til berigtigelse).

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig før vores almindelige tidsfrister for sletning (ret til sletning).

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser (ret til begrænsning af behandling).

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger (ret til indsigelse).

Du har i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger i et almindeligt, struktureret, maskinlæsbart format og at få overført dem fra én dataansvarlig til en anden (dataportabilitet).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet


Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

 

Kontaktoplysninger til vores Databeskyttelsesrådgiver


Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Telefonnummer – 72 27 30 02
E-mail - dpo.holbaek@bechbruun.com

Hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, skal du bruge den sikre beskedfunktion, når du sender til DPO’en: https://dpo.bechbruun.com/holbaek

Kontaktoplysninger

Det Gamle Rådhus
Rådhuspladsen 1, 1. sal
4300 Holbæk

tlf. 72 36 55 87

Du kan kontakte borgerrådgiver Lene Munk Vilstrup direkte på telefon 72 36 86 54 eller jurist Kamilla Andersen på telefon 72 36 32 25.

Har du brug for personligt møde med borgerrådgivningen, kan du ring på telefon 72 36 55 87 for at bestille tid til samtale med borgerrådgiver Lene Munck Vilstrup eller jurist Kamilla Andersen. 

Skriv sikkert til borgerrådgivning

Borgerrådgiveren folder

 

Lukkedage 2024

 • Mandag den 1. januar og tirsdag den 2. januar 
 • Torsdag den 28. marts til og med mandag den 1. april (påske)
 • Fredag den 10. maj (dagen efter Kristi Himmelfartsdag)
 • Mandag den 20. maj (2. pinsedag)
 • Mellem jul og nytår: Fredag den 27. december og mandag den 30. december
Borgerrådgiver Lene Munck Vilstrup