Genoptræning

Genoptræning kan være efter hospitalsindlæggelse, eller hvis langvarig sygdom, fald eller andet har medført nedsat funktionsniveau.

Genoptræning efter indlæggelse på sygehus

Hvis du har været indlagt på sygehuset, vurderer sygehusets læger, om du har behov for genoptræning, og der bliver udarbejdet en individuel genoptræningsplan (GOP), som bliver sendt til kommunen.

Hvem, der kan få tilbud om genoptræning efter indlæggelse kan ses i sundhedsloven.

Læs reglerne for, hvem der kan få genoptræning

Genoptræning og vedligeholdende træning via kommunal visitation

Genoptræning og vedligeholdende træning tilbydes typisk til dig som er ældre. Vi tilbyder genoptræning og vedligeholdende træning uden forudgående sygehusindlæggelse, hvis du har problemer med at klare din hverdag på grund af langvarig sygdom, fald eller andet og ønsker at forbedre eller fastholde dit funktionsniveau.

Er du interesseret, kan du kontakt visitationen og høre om mulighederne.

Læs mere om, hvem der kan få genoptræning og vedligeholdende træning

Hvor foregår træningen?

Hvis du er blevet visiteret til at få vedligeholdende træning, har du mulighed for at træne på følgende aktive centre

  • Stenhusbakken, Stenhusvej 21, 4300 Holbæk
  • Byparken, Byparken 2, 4520 Svinninge

    Træningen kan også foregå på

  • Sundhedscenter, Sports Alle 1, 4300 Holbæk
  • eller ud fra en terapeutfaglig vurdering i dit hjem.


For yderligere information, kontakt Holbæk Kommunes visitationsafdeling.

Vi vil gerne hjælpe med at få indarbejdet fysisk aktivitet i din hverdag.

Derfor har vi udarbejdet træningsvideoer, der kan bruges som inspiration til hjemmetræning. Det skal ikke ses som genoptræning, men en inspiration til træning, der kan udføres hjemme i stuerne.

Al træning foregår på eget ansvar. Så husk at lytte til din krops signaler og tag pauser undervejs, hvis du har brug for det.

Hvis du har spørgsmål til træningen, kan du altid kontakte din fysioterapeut.

Almen træning

Almen træning - lunge

Klagevejledning for genoptræningsområdet efter sundhedsloven §140

Denne vejledning indeholder oplysninger om klagemuligheder ifølge Sundhedsloven §140.

Der ydes genoptræning til borgere, som efter udskrivelse fra et sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Sygehuset er i denne forbindelse forpligtet til at udarbejde en genoptræningsplan, som sendes til Holbæk Kommune.

Genoptræningen udføres som udgangspunkt i Sundhedscenteret, Sports Alle 1, 4300 Holbæk, men kan i nogle tilfælde også udføres på andre lokaliteter eller i borgerens eget hjem.

Ønsker du at klage?

Er du utilfreds med serviceniveauet, herunder ventetider, tilrettelæggelse eller omfanget af træningen eller personalets optræden kan du indbringe en klage.

Klagen skal sendes skriftligt til Centerleder for Sundhedscenter Liselotte Bonde eller du kan kontakte Holbæk Kommunes rådgivnings- og klageinstans, Borgerrådgivningen.

Holbæk Kommune Sundhedscenter 

Liselotte Bonde

Sports Alle 1

4300 Holbæk

Tlf.: 7236 7680

 

Borgerrådgivningen 

Det Gamle Rådhus, Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk

Ring på tlf.: 7236 5587 

Borgerrådgivning 

 

 

 

Hvis du er utilfreds og ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling og indhold i genoptræningen, herunder vurdering, vejledning og instruktion, skal du sende klagen til Styrelsen for Patientklager.

Du finder klageskemaet på borger.dk.

Hvis du ikke kan bruge det digitale skema, kan du få tilsendt et papirskema ved henvendelse til Styrelsen for Patientklager:  www.stpk.dk

Olufpalmes Alle 18 H, 8200 Aarhus N, tlf.: 7233 0500.

Patienterstatning:

Hvis du er kommet til skade i forbindelse med undersøgelse eller behandling kan der søges om erstatning hos Patienterstatningen. Du kan finde flere oplysninger om dette på: www.patienterstatningen.dk

Patienterstatningen: Tlf.: 3312 4343, E- mail: pebl@patienterstatningen.dk 

Senest opdateret 07-11-2023