Lindring og Palliation

Her kan du læse mere om Holbæk Kommunes palliativ indsats som handler om lindring og livskvalitet

Hvis du har fået en sygdom, som måske ikke kan behandles eller helbredes, er der stadig mange muligheder for at lindre og rehabilitere. Palliativ indsats indebærer at give så meget lindring og livskvalitet som muligt, samtidig med at man lever med en uhelbredelig sygdom. Rehabilitering indebærer at kunne gøre mest muligt selv. Det gælder allerede fra tidligt efter du har fået diagnosen, og helt frem til livet slutter.

Undervejs i sygdomsforløbet kan du forvente at opleve mange forskellige udsving i din tilstand. Der kan være fysiske symptomer som hænger sammen med psykisk velvære som igen kan hænge sammen med sociale forhold i livet og tanker for fremtiden. Derfor øges livskvaliteten bedst ved at se på alle behov, vi har som mennesker.

I Holbæk Kommune er der mange tilbud om støtte til lindring og livskvalitet. Her kan du læse mere om de forskellige tilbud.

Du kan også få besøg af palliationssygeplejerske som kan træffes på telefon 72 36 20 38 eller til hjemmeplejen/hjemmesygeplejen på Holbæk Kommunes hovednummer 72 36 36 36.

Sundhedscentret har en række tilbud til dig, som har en uhelbredelig sygdom. Du kan blandt andet få undervisning i søvnbesvær, angst, kostvejledning og meget mere. 

Hvis du har kræft, kan du selv henvende dig og få tilbudt træning og undervisning. Hvis du har lunge- eller hjertesygdom, skal du have en henvisning fra egen læge og kan derefter komme på hold med træning og undervisning.

Der er flere træningsnetværk, hvor du som borger selv planlægger og arrangerer træningen sammen med andre deltagere på holdet.

Har du fået senfølger af din sygdom og din behandling, er der 1-2 gange årligt oplæg over fire eftermiddage, der omhandler problematikker relateret til senfølger. 

Genoptræning kan være individuel træning, eller holdtræning med en fysioterapeut. 

Udover fysioterapeuter og ergoterapeuter tilknyttet, der hjælper med øvelser og behandlinger af gener som synkebesvær, hud- og muskelvæv, hvis det er blevet stramt efter stråleterapi eller operation.

Du har mulighed for at få kørsel hvis du ikke selv kan transportere dig til Sundhedscentret. Du har også mulighed for, at modtage træning/behandling i eget hjem af terapeuter, som er tilknyttet Sundhedscentret.

Sundhedscentret holder til i Sportsbyen i Holbæk.

Holbæk Kommune har 13 aktive centre, hvor du som borger kan fortsætte din træning i frivillig regi, når den ophører på Sundhedscentret. På alle aktive centre foregår der forskellige aktiviteter som primært arrangeres af frivillige og foreninger. Nogle af de aktiviteter som kører nu er blandet andet gymnastik, strikkecafe og bowls. 

Aktiviteter og samvær

Som borger i Holbæk kommune kan du modtage hjemmehjælp fra hjemmeplejen. Hjemmeplejen vurderer sammen med dig og visitationen, hvad du kan modtage af personlig og praktisk hjælp.

Hvis du har nogle plejebehov, som skal understøttes af hjælpemidler som eksempelvis kan være ting som bleer, forbindinger, katetre og andre sygeplejeartikler, vurderes det sammen med hjemmeplejen, hvilke konkrete behov der er.

Sammen med en sygeplejerske kan du have en samtale om din aktuelle situation, dine tanker om fremtiden og om de behov, som sygeplejen kan hjælpe med. D

Det kan være en god ide at få besøg af en sygeplejerske efter udskrivning fra sygehus, hvor i kan tale om, hvad der kan give dig lindring og livskvalitet. Ved alvorlig sygdom kan der være mange symptomer, som er vigtige at vurdere for, at opnå bedst lindring, det kan for eksempel være åndenød, mundtørhed, smerter, depression og meget mere.

Sygeplejersken kan også hjælpe med kontakt til andre faggrupper og foreninger, der kan hjælpe dig. Det kan være en psykolog, præst, sagsbehandlinger, hospice og mange flere.

Oplever du, at det er svært at være hjemme, er der mulighed for at blive visiteret til et midlertidigt døgnophold. Her vil der også være plejepersonale og sygeplejersker som er særligt uddannet til at give lindrende pleje.

I Holbæk Kommune er der også en palliationssygeplejerske, som i samarbejde med dig og hjemmeplejen kan planlægge det videre forløb for dig med hjælp fra de lindrende indsatser, som Holbæk Kommune kan tilbyde. Du kan også få besøg af palliationssygeplejersken.

Du kan få oplyst et telefonnummer til hjemme/sygeplejen, hvor der træffes sygeplejersker døgnet rundt.

Uanset om du er tidligt eller sent i dit sygdomsforløb, kan du få forskellige hjælpemidler fra Holbæk Kommune. Hvis du har svært ved at klare de daglige aktiviteter, findes der hjælpemidler der kan aflaste og kompensere, så du får bedre mulighed for, at klare de gøremål, der har betydning for dig. De mest almindelige hjælpemidler kan du selv hente i kvikskranken i åbningstiden, det kan for eksempel være en rollator, badebænk og andre forskellige hjælpemidler.

Hvis du har behov for et hjemmebesøg, vil der komme en ergo- og fysioterapeut ud til dig hvor i sammen kan drøfte konkrete problemer i hjemmet. 

Du kan også få leveret dine hjælpemidler direkte hjem til dig.

Hvis din boligindretning skaber problemer med for eksempel at færdes frit, kan der søges om boligændringer.

hjaelpemidler-voksne-med-saerlige-behov

Allerede tidligt i dit sygdomsforløb kan der være ændringer i din livssituation. Ændringerne kan bestå i sygedagpenge, afvikling af job, ændret økonomi, støtte til børn og meget mere. Her kan du modtage hjælp fra en af kommunens sagsbehandlere som kan hjælpe dig frem til de rigtige støttemuligheder.

Senere i dit sygdomsforløb, når en læge kan vurdere, om der kun er kort tid at leve i - fra uger til måneder - kan der ydes yderligere støtte. Der kan bevilges plejeorlov, hvis en pårørende, som gerne vil passe den døende i eget hjem. Der kan også ydes plejeorlov og visiteres til hjemmehjælp og hjemmesygepleje samtidig.

Du kan også få din medicin betalt, hvis din læge sender en ansøgning til lægemiddelstyrelsen. Her gælder det også, at lægen skal vurdere at der kun er uger til måneder tilbage at leve i.

Der er flere frivillige foreninger, som yder støtte til dig, når du har kræft eller anden uhelbredelig sygdom.

Kræftens bekæmpelse har mange støttemuligheder både personlige eller telefoniske rådgivningssamtaler  ved professionelle rådgivere, for både kræftramte, pårørende og efterladte. I Sundhedscentret er der en motionscafe. Du kan læse mere om de forskellige tilbud som Kræftens bekæmpelse kan tilbyde ved at klikke her.

Røde Kors er en anden frivillig forening med flere tilbud. Røde Kors har en sorggruppe, som pårørende kan blive tilknyttet. Der er også en gruppe besøgsvenner som du måske kan have glæde af til forskellige aktiviteter.

Røde Kors har også en vågetjeneste. Når du er nået til at være døende grundet din sygdom, kan en våger i hjemme være med til at give en ro og tryghed, som kan være vigtig for både dig og dine pårørende. Du kan læse mere på Røde Kors hjemmeside

I Ældresagen Tornved-Svinninge tilbyder vågetjenesten i Holbæk Kommune borgerne hjælp til den døende borgers sidste dag, de sidste timer ved at sidde sammen med den dørende. En våger er samtidig med til at give tryghed for den døende og familien. Du kan læse mere på Ældresagen hjemmeside

Når du er midt i et sygdomsforløb, kan du og dine pårørende have brug for sorgstøtte. Det kan plejepersonalet støtte dig i ved samtale om dit liv efter sygdom.

Holbæk Kommune tilbyder også sorgsamtaler til dine pårørende som plejepersonale kender til.

Du kan også få hjælp og støtte af vores Forebyggende hjemmebesøg som tilbyder sorgstøtte til efterladte.

Hos Kræftens bekæmpelse og Røde Kors er der også tilbud om sorgstøtte, både i selvhjælpsgrupper og med psykolog tilknyttet.

Ved Holbæk Sygehus er et palliativt team , som har speciale i lindrende behandling. De kommunale sygeplejersker og teamet samarbejde ofte om de samme borgere.

Du kan blive henvist af læge til det palliative team, uanset hvor i sygdomsforløbet du er, hvis du har mange symptomer fra din sygdom, er der mange symptomer som er svære at lindre, er hospice også muligt som et lindringsophold, alle dine spørgsmål kan det palliative team hjælpe dig med.

Hospice er et alternativ til at dø hjemme, hvis du har for mange ubehagelige symptomer fra din sygdom. Det har du mulighed for, at tale med dit sundheds personale i kommune om.

Senest opdateret 07-11-2023