Om Sundhedsplejen

Smilende lille pige med æble

Sundhedsplejens mål er at fremme alle børns sundhed og trivsel.
Vi er et tilbud til jer der har børn mellem 0 - 16 år

Spæd- og småbørn

Sundhedsplejersken får besked om fødslen via jordemoderen. I løbet af den første uge efter fødslen kontakter sundhedsplejersken jer for at aftale tid for det første besøg.

Besøgene foregår i jeres hjem. Antallet af besøg i spædbarnsalderen afhænger af familiens behov. 

Der gives vejledning ud fra jeres behov. Det kan for eksempel være om barnets pleje, ernæring og udvikling. Vi kan også drøfte det at blive forældre samt familiens sundhed og trivsel i det hele taget.

Åbent Hus

I åbent hus kan du få råd og vejledning af en sundhedsplejerske. Alle med børn i 0-2 års alderen er velkommen.

Her kan du læse mere om Åbent hus

Forældregruppe

Alle familier tilbydes at deltage i en forældregruppe. Sundhedsplejersken inviterer og deltager den første gang, hvor det er mødrene som inviteres. Når barnet er mellem 4 og 6 måneder deltager sundhedsplejersken igen, og her inviteres begge forældre. I forældregruppen kan du lære andre fra dit lokalområde at kende samt dele dine oplevelser og erfaringer med andre forældre.

Graviditetsbesøg

Sundhedsplejersken tilbyder graviditetsbesøg efter henvisning fra din jordemoder, praktiserende læge eller sagsbehandler.

Besøg til familier som flytter til Holbæk Kommune

Flytter I til Holbæk Kommune og har et barn under 10 måneder, får Sundhedsplejen besked via Folkeregisteret. I vil få tilsendt et brev med tilbud om besøg af en sundhedsplejerske. I er også selv velkommen til at henvende jer til Sundhedsplejen.

Besøg til familier som har adopteret børn

Sundhedsplejen får besked via Folkeregistret, når I har adopteret. Sundhedsplejersken vil herefter kontakte Jer og tilbyde Jer et besøg i Jeres hjem.

Skolebørn

Børn i skolealderen tilbydes samtale og undersøgelser af en sundhedsplejerske på barnets skole. Skolebørn i Holbæk Kommune får alle tilbudt kontakt med sundhedsplejersken i 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse og 8. klasse. Børnene og de unge ses individuelt eller i grupper.

Her kan du læse mere om Skolesundhedsplejen

Styrelsen for patientsikkerhed - tilsynsrapport

Her kan du læse vores seneste tilsynsrapport fra 2019 

Senest opdateret 19-03-2024