Spæd- og småbørn

Bar gravid mave

Når du har født, modtager Sundhedsplejen en fødselsanmeldelse fra jordemoderen. Herefter sørger vi for at kontakte dig og lave en aftale om det første hjemmebesøg

Hvad tilbyder Sundhedsplejen?

Graviditetsbesøg efter henvisning fra jordemoder, praktiserende læge eller sagsbehandler.

Vi tilbyder et kort barselsbesøg, hvis du har født og er kommet hjem inden 72 timer efter fødslen.

Fire hjemmebesøg indtil barnet er 10 måneder.

Der oprettes forældregrupper fra omkring 1.- 4. levemåned, som du kan deltage i.

Sundhedsplejersken yder en forebyggende indsats i forhold til børn og familier, der har et særligt behov. Dette i form af ekstra aftalte besøg. Familien kan også selv henvende sig, hvis der opstår problemer undervejs i opvæksten.

Sikkerhedsudvalget har besluttet, at hunde IKKE må være i lokalet under sundhedsplejerskens besøg.

Sundhedsplejersken må ikke ryge i dit hjem. Vi henstiller samtidig til dig, at der ikke ryges i dit hjem under sundhedsplejerskens besøg.

Sundhedsplejerskerne i Holbæk Kommune er opdelt i 4 områder:

  • Team Holbæk By
  • Team Kildedam
  • Team Katrinedal
  • Team Skovvejen

Sundhedsplejerskerne i distriktet er tilknyttet de lokale dagtilbud og skoler, hvor de giver råd og vejledning om børns sundhed og trivsel.

En God Start

Sundhedsplejen lægger timer til en tidlig indsats for særligt udsatte familier i et tværfagligt samarbejde: En God Start. Målet er at øge forældrekompetencen.

Læs mere om En God Start - "Tilbud om særlig indsats".

Senest opdateret 19-03-2024