Socialtandpleje

Socialtandpleje er til dig, som er hjemløs, bor på herberg, er i omfattende stof og/eller alkoholbehandling og har særlige sociale udfordringer, som gør, at du ikke kan benytte praktiserende tandlæger

Socialtandplejen har fokus på at støtte dig til en god daglig tandbørstning, så tandsygdomme forebygges.

Hvis du har brug for tandbehandling, tager vi hensyn til dig og dine muligheder for at samarbejde om tandbehandling.

Behandlingen foregår på tandklinikken på Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, 4300 Holbæk.

Du kan møde socialtandplejen i Kirkens Korshær, Klosterstræde 5 i Holbæk.

Du skal selv transportere dig til tandpleje.

Socialtandplejen er gratis.

Visitation til socialtandpleje sker gennem Forsorgshjemmet Karlsvognen eller Rusmiddelcentret ved henvendelse på følgende telefonnumre:

Karlsvognens telefonnummer: 72 36 40 70

Rusmiddelcentrets telefonnummer: 72 36 40 90

Senest opdateret 19-03-2024