Sankthansbål

Du kan sikkert og lovligt fejre sankthans og lave bål, hvis du overholder en række regler og gode råd.

I Holbæk Kommune er det kun tilladt at afbrænde sankthansbål den 23. juni

Bål på egen grund

Du må lave et bål med op til 0,2 m³ (cirka én trillebørfuld) haveaffald eller rent, tørt træ, og du skal ikke søge om tilladelse til afbrænding af sankthansbål i din egen have. 

Bål på kommunale arealer

Ønsker du at anvende et kommunalt areal til afbrænding af sankthansbål, skal du søge tilladelse hos kommunen. Du kan læse mere i boksen "Lån af kommunale arealer". Vi skal have din ansøgning senest den 1. juni.

Du skal have tilladelse fra kommunen, hvis du vil samle grene eller andet brændsel til sankthansbålet på kommunale arealer. En uge før må du supplere med rent og tørt træ til bålet. 

Se kort med kommunale arealer.

Bål på grundejerforeningens grund

Husk at få tilladelse fra grundejerforeningen, hvis du vil lave sankthansbål på deres areal. Det er som regel formanden for grundejerforeningen, der skal give denne tilladelse.

Her kan du finde en oversigt over grundejerforeninger i Holbæk Kommune.

Vær opmærksom på, at der kan gælde særlige regler for din grundejerforening. Derudover skal du også være opmærksom på reglerne i husholdningsaffaldsregulativet (§24).

Anbefalede afstande

Få en tryg og sikker aften ved at overholde de anbefalede afstande for afbrænding af sankthansbål: 

 • 30 meter fra bygninger med hårdt tag
 • 60 meter fra brændbare markafgrøder
 • 200 meter fra stråtækte huse og andet let antændeligt materiale


Ved jævn og frisk vind skal du fordoble afstanden til bygninger med hårdt tag. Ved hård vind må du ikke brænde sankthansbål af.

Ved særlige vejrforhold, der gør det farligt at afbrænde sankthansbål, vil Vestsjællands Brandvæsen og Holbæk Kommune oplyse om det.

Sund fornuft

Den ansvarlige for afbrændingen af sankthansbålet bør sørge for at overholde den gældende bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger. Det betyder, at du skal sikre, at bålet:

 • er lavet sikkerhedsmæssigt forsvarligt, så det kan kontrolleres under hele afbrændingen.
 • tændes forsvarligt, så det ikke udvikler sig til en reel brand til fare for andre personer eller omgivelser.
 • bliver tændt med optændingsblokke eller briketter.
 • ikke breder sig, så personer eller andet kommer til skade. 
 • er muligt at slukke på en forsvarlig måde.
 • først forlades, når det er helt slukket.

Hold også øje med små børn i nærheden af bålet.

Vær opmærksom på 

 • Ikke at hælde optændingsvæske eller andre brandbare væsker på bålet
 • Ikke at brænde affald af, f.eks. plastic, jern, metaller, affaldstræ, elektronik, gummi, kabelskrot, møbler, beton, byggematerialer, papkasser mm.

Hvis uheldet er ude

Er uheldet alligevel ude, skal du:

 • ringe til 1-1-2 med samme, hvis der er opstået brand som ikke kan kontrolleres
 • begræns branden i det omfang det er muligt indtil brandvæsnet når frem

I bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger står der blandt andet at afbrændingen skal foregå

 • så branden ikke breder sig,
 • så personer eller andet ikke kommer til skade
 • og at bålet skal være muligt at slukke på en forsvarlig måde.

Link til bekendtgørelse

Link til vejledning

Via nedenstående link kan du lave en officiel ansøg om brug af arealer i Holbæk kommune til arrangementer

Link til ansøgning om brug af arealer i Holbæk Kommune

Senest opdateret 18-03-2022