Klage over miljøforhold

Hvis du ønsker at klage, skal du udfylde nedenstående oplysninger.

Vi skal oplyse dig om, at den der klages over i henhold til forvaltningsloven kan bede om aktindsigt i oplysningerne om, hvem der har klaget. Kommunen har pligt til at udlevere disse oplysninger, med mindre der er undtagelsesvist er særlige forhold, der taler mod udlevering af oplysningerne. Hvis du har navne- og adressebeskyttelse, kan du derfor skrive dette.

Har du Navne- og adressebeskyttelse? *
Ønsker du at blive orienteret om sagens udfald? *

Felter med (*) skal udfyldes

Senest opdateret 07-11-2023