Lugtgener

Det kan lugte, når en landmand spreder husdyrgødning på sine marker og forståelsen mellem by og land kan komme på prøve.

Lugt fra spredning af gylle og møg

Hvor meget og hvordan det lugter afhænger af vejret og typen af husdyrgødningen. Men områder i landzone er landbrugets arbejdsplads. Der er derfor nogle regler for, hvornår en landmand må sprede husdyrgødning.

Der er regler om:

  • At der på lørdage, søndage og helligdage skal holdes en afstand på 200 m til byzone, sommerhusområder eller områder i landzone, som ved lokalplan er udlagt til boligformål.
  • I landzone, som ikke er udlagt til boligformål er der ingen afstandskrav og gødningen må spredes hele ugen.
  • I perioden fra 15. november til 1. februar må der slet ikke spredes nogen form for husdyrgødning. Der kan være situationer hvor perioden forlænges eller forkortes.

Udbringning af husdyrgødning reguleres efter et klart regelsæt, som er samlet i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen.

Du kan læse mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Miljøstyrelsens vejledning til gødningsanvendelsesbekendtgørelsen

 

 
 
Senest opdateret 07-11-2023

Kontakt

Holbæk kommune
Telefon:72 36 36 36